21. 11. 2019.

Medijacija - učitelji i učenici miritelji i razvoj društvenih vještina - prvi ciklus

Vrijeme: 21. 11. 2019. | 10:00-16:00

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima, nastavnicima iz svih predmetnih područja, razrednicima te stručnim suradnicima iz Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: Koprivnica; OŠ Đuro Ester, Trg slobode 5, 48000 Koprivnica

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 21. studenog 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje - Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, Danica Lisičar, HUM i

dr. sc. Vanja Bilić, HUM

Ciljevi; sudionici će:

  • biti upoznati s konceptom medijacije, vrstama medijacije i sa Zakonom o mirenju, razlikovati medijaciju od drugih načina rješavanja sukoba, s pravilima, procedurama/koracima u mirenju, potrebnim znanjima, vještinama i etičkim vrijednostima za njeno provođenje u školi, obitelji, zajednici i izvansudskom rješavanju sporova
  • upoznati strukturne elemente sukoba, mapiranje sukoba i vrste sukoba
  • vježbati korištenje modela nenasilne komunikacije; aktivno slušanje, empatija i asertivnost, kodiranje, dekodiranje i parafraziranje; postavljanje otvorenih i zatvorenih pitanja, razlikovanje i oblikovanje Ja i Ti-poruka
  • vježbati  postupke donošenja osobnih i grupnih odluka, osvijestiti kako reagiram u problemskim situacijama i situacijama sukoba, razlikovati prednosti suradničkog nad suparničkim pristupom
  • vježbati prepoznavanje problemskih situacija i prepoznavanje dinamike razvoja emocija, načine reagiranja na ljutnju i obuzdavanje ljutnje, korištenje tehnike „hlađenja“, zajedničko rješavanje problemskih situacija
  • koristiti vježbe razvoja samopouzdanja, samopoštovanja i prihvaćanja sebe i drugog, analizirati osobne i grupne jakosti, osobne i grupne slabosti
  • vježbati empatijski i asertivan dijalog, umijeće govorenja i slušanja, jasnog izražavanja osjećaja i potreba, te dekodiranje kroz aktivno slušanje  osjećaja i potreba drugoga u različitim komunikacijskim situacijama
  • vježbati preuzimanje odgovornost za vlastite osjećaje; za stavljanje sebe u poziciju druge osobe i parafraziranje ili preoblikovanje njezine poruke u različitim kontekstima u cilju rješavanja problemske situacije
  • vježbati procedure pravilnog korištenja svih medijatorskih vještina i načela – neutralnost, aktivno slušanje, ublažavanje napetosti, parafraziranje, vođenje razlučivanja pozicija od interesa i potreba sukobljenih strana, izvođenje prihvatljivog prijedloga za rješenje problema sporazumom ili nagodbom
  • upoznati važnost širenja  mirenja kao metode rada na sukobima u svim segmentima i čimbenicima obrazovanja, na relaciji škola obitelj,   učitelji – roditelji, učitelji – učenici, uprava – nastavničko vijeće, itd.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/2785106;

e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr

mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/72785008

e-pošta: tomislav.ogrinsak@azoo.hr

Filtriranje

Filtriraj po području:

Filtriraj po voditelju:

Filtriraj po naslovu:

Obavijesti

Izdvajamo