5. 6. 2019.

Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota i pripreme za izvanredne situacije

Vrijeme: 5. 6. 2019. | 9:30

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Varaždinske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Ivančice, Akademika Ladislava Šabana 19, 42240 Ivanec

Broj polaznika: 50 polaznika

Rok prijave: 25. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači:  Leonarda Kolarić i Ivana Zadražil Vorberger iz Službe za rad s mladima i volonterima HCK, mr. sc. A. Silić

Ciljevi:

  • znati načela rada Crvenog križa i djelovanje Crvenog križa, te poimati važnost humanih osjećaja i djelovanja,
  • prepoznati načine sudjelovanja u humanitarnim akcijama, volonterskim aktivnostima i manjim istraživačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit pojedinca i zajednice
  • razviti osjećaj za aktivno sudjelovanje i pokretanje promjena
  • unaprijediti komunikacijske vještine - razumjeti prednosti dvosmjerne komunikacije, razviti vještine aktivnog slušanja, vještine formuliranja ja-poruka, znati prepoznati elemente neverbalne komunikacije, zaključivati o važnosti nenasilne komunikacije za osobni uspjeh i kvalitetan život u zajednici
  • znati definirati što su i opisati karakteristike izvanrednih situacija
  • opisati i demonstrirati kako pravilno postupati u slučaju potresa.
  • identificirati, procijeniti, prepoznati  i izabrati koja su sigurna mjesta u slučaju potresa te demonstrirati siguran položaj u slučaju potresa.
  • imenovati sadržaj kompleta za izvanredne situacije, kreirati vlastiti komplet za izvanredne situacije, te opisati i razlučiti funkciju pojedinih predmeta u kompletu za izvanredne situacije.
  • imenovati vrste reakcija na izvanredne situacije te razviti osjećaj za važnost psihološke priprema na izvanredne situacije

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena: skup se ostvaruje u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem

Voditelj:  

viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

telefon: 01/ 2785 054

e-pošta: andreja.silic@azoo.hr

Filtriranje

Filtriraj po području:

Filtriraj po voditelju:

Filtriraj po naslovu:

Obavijesti

Izdvajamo