Stručno usavršavanje

1. 7. 2011.

Konferencijom u Zagrebu obilježen završetak dvogodišnjeg projekta Procesi učenja u kurikularnom pristupu

U Zagrebu je 1. srpnja 2011. godine održana završna konferencija projekta stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika Procesi učenja u kurikularnom pristupu, koji se odvijao u sklopu bilaterarne suradnje Republike Hrvat...

8. 5. 2011.

Izvješće o Studijskom posjetu Reykjaviku koji se održao 23.4. - 25.3.2011. kao aktivnost Transverzalnog podprograma u okviru Programa za cjeloživotno učenje

Budući da je Island zemlja koja je također kandidat za ulazak u punopravno članstvo EU, bilo je od posebne važnosti vidjeti kako funkcionira sustav obrazovanja, implementacija u procese zapošljavanja, koji su problemi i...

21. 2. 2011.

Započelo stručno usavršavanje Upravljanje projektnim ciklusom u pretpristupnom programu IPA

Stručni skup sastoji se od teorijskog dijela i radionice izrade projektnog prijedloga, a provodit će se u svim županijama na teritoriju RH, sukcesivno i u skladu s interesom sudionika. Odsjek za međunarodnu suradnju AZ...

24. 1. 2011.

Predstavljen projekt Strategije učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao inoga jezika

Svrha Projekta je osigurati stručno usavršavanje za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika, učitelje razredne nastave i stručne suradnike koji poučavaju učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik Odsjek...

23. 12. 2010.

Projekt Strategije učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao inoga jezika (2011– 2012)

Odsjek za međunarodnu suradnju i Odjel za predškolski odgoj i osnovno školstvo Agencije za odgoj i obrazovanje u sklopu bilateralne suradnje Republike Hrvatske i Republike Austrije, a u suradnji s Uredom austrijske koor...

21. 12. 2010.

Seminar za nastavnike u dvojezičnim školama

Odsjek za međunarodnu suradnju Agencije za odgoj i obrazovanje i  Sveučilište Cambridge – Međunarodni ispiti organizirali su stručno usavršavanje za nastavnike škola koje provode dvojezični nastavu na engleskome jeziku,...

Obavijesti

Izdvajamo