Opće obavijesti

19. 5. 2020.

Preporuke za podučavanje i učenje o holokaustu

Međunarodni saveza za sjećanje na holokaust/International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) krajem 2019. objavio je nove Preporuke za podučavanje i učenje o holokaustu koje su zamijenile dosadašnje Smjernice za poučavanje o holokaustu. Preporuke su rezultat rada skupine od dvadesetak stručnjaka Odbora za obrazovanje IHRA, među kojima je i predstavnica Agencije za odgoj i obrazovanje Loranda Miletić, prof.  

13. 5. 2020.

Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izradio je Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama.

Preporučuje se da se nastava u srednjim školama, kada god je to moguće, i dalje obavlja na daljinu, kao i sve prateće aktivnosti (sastanci, vježbe, konzultacije). Praktične vježbe koje se ne mogu provesti posredstvom tehnologije, mogu se provesti u školi ili kod poslodavca uz poštovanje svih epidemioloških uvjeta. Uputa HZJZ-a dostupna je na poveznici. 

12. 5. 2020.

Obavijest o radu sa strankama

Za vrijeme pojave bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Agencija za odgoj i obrazovanje obavlja neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste.

svi zainteresirani Agenciji se mogu obratiti elektroničkim putem na e-mail adresu agencija@azoo.hr ili putem telefona na broj 01/2785 000.

30. 4. 2020.

Potpisan sporazum o suradnji između Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo i Agencije za odgoj i obrazovanje

Potpisan sporazum o suradnji između Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo i Agencije za odgoj i obrazovanje

Agencija za odgoj i obrazovanje i Hrvatski zavod za javno zdravstvo potpisali su 30. travnja 2020. godine u Zagrebu  Sporazum o suradnji. U ime Agencije sporazum je potpisala ravnateljica dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, a u ime Zavoda ravnatelj doc. dr. sc. Krunoslav Capak. Sporazum je definirao oblike suradnje i područja na kojima će zajedno surađivati institucije, poglavito na projektima i programima, skupovima i konferencijama koje uključuju promicanje tjelesnoga i mentalnoga zdravlja.

29. 4. 2020.

Apeliram na nastavnike i učitelje da imaju mjeru u zadavanju domaćih zadaća, da budu blagonakloni u ocjenjivanju

Apeliram na nastavnike i učitelje da imaju mjeru u zadavanju domaćih zadaća, da budu blagonakloni u ocjenjivanju

Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr.sc. Dubravka Brezak Stamać dala je intervju Glasu Istre u kojem je s novinarkom Chiarom Bilić razgovarala o provođenju nastave na daljinu s posebnim osvrtom na provođenje nastave za učenike talijanske nacionalne manjine, i angažmanu i trudu savjetnika Agencije u izradio video lekcija, pružanju podrške i davanju savjeta učiteljima i nastavnicima, ali i roditeljima. 

Obavijesti

Izdvajamo