Poučavanje o holokaustu

7. 4. 2017.

Obavijest o distribuciji nastavnih materijala za prevenciju antisemitizma i ostalih oblika diskriminacije

Nastavni materijali za prevenciju antisemitizma i ostalih oblika diskriminacije razvijeni su u okviru međunarodnog projekta Organizacije za europsku sigurnost i suradnju/Ureda za demokratske institucije i ljudska prava ...

22. 3. 2017.

Seminar „Sudbina djece u vrijeme Holokausta – seminar za europske polaznike Yad Vashema“

Obavještavam vas da za bivše polaznike seminara iz Europe Yad Vashem organizira jedinstvenu edukaciju u suradnji sa Maison d'Izieu iz Francuske. Usavršavanje će se provoditi u Francuskoj od 16. do 19. srpnj...

19. 3. 2017.

Seminar Holokaust kao polazišna točka

Od 25. do 28. travnja 2017. godine u Sarajevu će se održati seminar  „Holokaust kao početna točka“ za učitelje i nastavnike koji se bave poučavanjem i učenjem o holokaustu. Organizator je Memorial de la Shoah iz Pa...

1. 2. 2017.

Stručni skup „Poučavanje i učenje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti“

Agencija za odgoj i obrazovanje je organiziranjem četverodnevnoga državnoga stručnog skupa „Poučavanje i učenje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti“, kao i prethodnih 14 godina, obilježila 27. siječnja...

5. 12. 2016.

Potpisan Sporazum o nastavku suradnje između Agencije za odgoj i obrazovanje i Mémoriala de la Shoah

U Parizu je od 28. studenoga do 1. prosinca 2016. godine održan treći zajednički seminar Agencije za odgoj i obrazovanje i Mémoriala de la Shoah iz Pariza u kojem je sudjelovalo 17 učitelja i nastavnika iz različitih kr...

22. 9. 2016.

Treći zajednički stručni skup Agencije i Memorial de la Shoah „Prenošenje povijesti holokausta“

U Parizu će se, od 28. studenoga do 1. prosinca 2016. održati treći zajednički stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje i Memorijala holokausta  (fr. Mémorial de la Shoah), koji je prošle godine odgođen zbog te...

Obavijesti

Izdvajamo