Javna nabava

12. 7. 2018.

Poziv na dostavu ponude za uslugu čišćenja u podružnicama Rijeka i Osijek

Dokumenti Poziv na dostavu ponude(PDF: 738 kb) Prilog 1. Tehnička specifikacija (DOC: 113 kb) Prilog 2. Upute o sadržaju ponude  (DOC: 43 kb) Prilog 3. Izjava o sukobu interesa (PDF: 484 kb) Prilog 4. Troš...

25. 5. 2018.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017. - dopuna

Dokumenti Registar ugovora o javnoj nabavi 2017. - dopuna  (DOC: 121 kb) ...

12. 1. 2018.

Plan nabave Agencije za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/16), Upravno vijeće Agencije za odgoj i obrazovanje na svojoj 30. sjednici usvojilo je 11. siječnja 2018. Plan nabave Agencije za odgoj i obrazovanje za ...

16. 11. 2017.

III. dopuna plana nabave 2017.

Dokumenti III. dopuna plane nabave AZOO-a 2017.  (DOC: 33 kb) ...

Obavijesti

Izdvajamo