Javna nabava

19. 3. 2019.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja i prehrane sudionika 57. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa- solisti i orkestri

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja i prehrane sudionika 67. natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa - solisti i orkestri.

 

Obavijesti

Izdvajamo