Javna nabava

11. 2. 2019.

Poziv na dostavu ponuda za prijevoz učenika i mentora na državna natjecanja i smotre iz zapadnog dijela Republike Hrvatske

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 23. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120116) nakon poništenja postupka javne nabave usluge organiziranog prijevoza učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske na državna natjecanja i smotre za Grupu 3. i Grupu 4. upućuje Poziv na dostavu ponuda za prijevoz učenika i mentora na državna natjecanja i smotre iz zapadnog dijela Republike Hrvatske.

25. 1. 2019.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz vjeronauka - vjeronaučne olimpijade

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz vjeronauka - vjeronaučne olimpijade.

Rok za dostavu ponuda je 4. veljače 2019. do 10 sati.

 

25. 1. 2019.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz francuskog, španjolskog i talijanskog jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv za dosatvu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz francuskog, španjolskog i talijanskog jezika.

Rok za dostavu ponuda je 4 veljače 2019.  do 10:00 sati

24. 1. 2019.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje upućuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika Škole stvaralaštva "Novigradsko proljeće".

 

Rok za dostavu ponuda je 1. veljače 2019. do 10:00 sati

24. 1. 2019.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz engleskog jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv za nadmetanje za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz engleskog jezika.

Rok za dostavu ponuda je 1. veljače 2019. do 10.00 sati

 

24. 1. 2019.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog natjecanja: 61. natjecanja mladih tehničara

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog natjecanja: 61 natjecanja mladih tehničara.

Rok za dostavu ponuda je 1. veljače 2019. do 10:00 sati

 

Obavijesti

Izdvajamo