Javna nabava

7. 2. 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje upućuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika Škole stvaralaštva "Novigradsko proljeće".

 

Rok za dostavu ponuda je 17. veljače 2020. do 10:00 sati

19. 3. 2019.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja i prehrane sudionika 57. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa- solisti i orkestri

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja i prehrane sudionika 67. natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa - solisti i orkestri.

 

Obavijesti

Izdvajamo