Javna nabava

20. 2. 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz engleskog jezika 2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv za nadmetanje za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz engleskog jezika 2020.

Rok za dostavu ponuda je 28. veljače 2020. do 10 sati.

 

13. 2. 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz francuskog, španjolskog i talijanskog jezika 2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv za dosatvu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz francuskog, španjolskog i talijanskog jezika 2020.

Rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2020. do 10:00 sati

13. 2. 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz vjeronauka - vjeronaučne olimpijade 2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz vjeronauka - vjeronaučne olimpijade 2020. 

Rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2020. do 10 sati.

 

7. 2. 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje upućuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika Škole stvaralaštva "Novigradsko proljeće".

 

Rok za dostavu ponuda je 17. veljače 2020. do 10:00 sati

Obavijesti

Izdvajamo