Javna nabava

13. 2. 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz francuskog, španjolskog i talijanskog jezika 2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv za dosatvu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz francuskog, španjolskog i talijanskog jezika 2020.

Rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2020. do 10:00 sati

13. 2. 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz vjeronauka - vjeronaučne olimpijade 2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz vjeronauka - vjeronaučne olimpijade 2020. 

Rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2020. do 10 sati.

 

7. 2. 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje upućuje Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika Škole stvaralaštva "Novigradsko proljeće".

 

Rok za dostavu ponuda je 17. veljače 2020. do 10:00 sati

Obavijesti

Izdvajamo