Javna nabava

21. 2. 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz matematike 2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz matematike 2020. 

 

 

21. 2. 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz fizike 2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog Natjecanja iz fizike 2020..

 

20. 2. 2020.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog natjecanja: 62. natjecanja mladih tehničara 2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, 120/16) te članku 8. Pravila o provedbi postupka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje, upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme sudionika državnog natjecanja: 62 natjecanja mladih tehničara 2020. 

Rok za dostavu ponuda je 28. veljače 2020. do 10 sati.

 

Obavijesti

Izdvajamo