Natječaji

30. 10. 2019.

Natječaj

Na temelju članaka 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine 85/06), članaka 57., 58. i 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje te prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja sukladno točki III. stavku 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, 70/16, 50/17, 37/18, 71/18 i 91/18), Agencija za odgoj i obrazovanje raspisuje natječaj za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za informatiku i računalstvo u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu.

Obavijesti

Izdvajamo