Učenički domovi

6. 9. 2019.

Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike učeničkih domova Republike Hrvatske

Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike učeničkih domova Republike Hrvatske

Tradicionalna Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima Republike Hrvatske održana je od 28. do 30. kolovoza 2019. u Zagrebu na temu Izborni i posebni programi u učeničkim domovima.

14. 3. 2019.

Odgoj i obrazovanje za aktivno i odgovorno građanstvo

Odgoj i obrazovanje za aktivno i odgovorno građanstvo

Agencija za odgoj i obrazovanje uz podršku Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske organizirala je u Osijeku, od 6. do 8. ožujka 2019. godine Zimsku školu za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima.

13. 3. 2018.

Zimska škola za odgajatelje u učeničkim domovim: Novi alati učenja i pamćenja i socioemocionalni razvoj učenika

Agencija za odgoj i obrazovanje uz podršku Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske organizirala je u Omišu, od 7. do 9. ožujka 2018., Zimsku školu za odgajatelje u učeničkim domovima. Na stručnom skupu sudjelovalo je...

2. 3. 2018.

Najava Zimske škole za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima

Agencija za odgoj i obrazovanje uz podršku Udruge učeničkih domova u Republici Hrvatskoj niz godina organizira ljetne i zimske škole za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima. Ovogodišnja Zimska škola za o...

4. 9. 2017.

Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima RH-a

Agencija za odgoj i obrazovanje uz podršku Udruge učeničkih domova u Republici Hrvatskoj organizirala je od 29. do 31. kolovoza 2016., tradicionalnu Ljetnu školu za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima u...

17. 3. 2017.

Zimska škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima Republike Hrvatske

Agencija za odgoj i obrazovanje, uz podršku Udruge učeničkih domova u Republici Hrvatskoj, organizirala je tradicionalnu Zimsku školu za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima na temu Upravljanje kvaliteto...

Obavijesti

Izdvajamo