Stručni suradnici edukacijsko-rehabilitacijskog profila

28. 10. 2013.

Vrijednost i utjecaj artterapije u radu s djecom s posebnim potrebama

Kako prepoznati važnost timskog rada u postupku integracije i rehabilitacije djece s teškoćama i vrijednosti artterapije i njezina utjecaja na konačne ishode rehabilitacijskih postupaka bile su glavne teme stručnog usav...

15. 10. 2013.

Program državnog stručnog skupa za edukacijske rehabilitatore, Zadar

Državni stručni skup za odgojitelje, učitelje i stručne suradnike edukacijske rehabilitatore na temu Profesionalni izazovi- kreativnost i nove strategije održat će se od 23. do 25. listopada 2013 u Zadru. Objavljujemo p...

25. 8. 2011.

Stručno usavršavanje na temu primjene Konvencije o pravima osoba s invaliditetom

Viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje Ivana Petanjek, prof., u suradnji s UNICEF-om organizira stručno usavršavanje stručnih suradnika svih profila u osnovnoj i srednjoj školi na temu primjene Konvencije o pra...

26. 2. 2010.

Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovite programe dječjeg vrtića i uloga stručnih suradnika

Stručni skupovi za stručne suradnike u dječjim vrtićima s temom Rani problemi u ponašanju kod djece predškolske dobi održan je kroz  četiri modula od 24. studenog 2009. do 24. veljače 2010. u Zagrebu, u Centru za ...

8. 5. 2009.

Stručni skup za stručne suradnike logopede Rana komunikacija

Stručni skup za stručne suradnike logopede dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te posebnih ustanova svih županija održan je 7. i 8. svibnja 2009. u Šibeniku. Teme: Rana komunikacija, Komunikacijske teškoće u os...

Obavijesti

Izdvajamo