Sociologija, politika i gospodarstvo

1. 12. 2010.

Materijali iz prakse i teorije stručnog usavršavanja

Dokumenti Tomić - Koludrović, Individualizacija identiteta i životni stilovi mladih u Hrvatskoj (PPT: 918 kb) A . Štulhofer, Euroskepticizam u Hrvatskoj (PPT: 3 mb) (DOC: 74 kb) ...

27. 8. 2010.

Državni stručni skup Državna matura- Promjene u predmetnom kurikulumu

Državni stručni skup Državna matura/ Promjene u predmetnom kurikulumu za nastavnika sociologije i politike i gospodarstva održan je 26. i 27. kolovoza 2010. u Zagrebu. Objavljujemo materijale sa stručnog sku...

Obavijesti

Izdvajamo