Geografija

18. 1. 2013.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije u Zagrebu, siječanj 2013.

Stručni skup za pripravnike geografije održan je 7. siječnja 2013. u Zagrebu. Objavljujemo materijale sa stručnog skupa. Dokumenti Materijali (ZIP: 841 kb) ...

19. 9. 2012.

Materijali sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike geograije više savjetnice Sonje Burčar, 2012.

U nastavku objavljujemo materijale sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike geografije, koje je organizirala viša savjetnica Sonja Burčar. Materijali sa stručnog skupa Vrednovanje i samovrednovanje nastavnoga rada ...

10. 9. 2012.

Stručni skupovi učitelja i nastavnika geografije, kolovoz 2012.

Od 27. do 30. kolovoza 2012. u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održana su četiri jednodnevna međužupanijska stručna skupa za učitelje i nastavnike geografije. Skupovi su održani  u Prvoj gimnaziji Vara...

19. 1. 2012.

Materijali sa stručnog skupa više savjetnice Sonje Burčar, siječanj 2012.

Objavljujemo materijal sa stručnog skupa Uvođenje učitelja i nastavnika geografije u samostalni odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita koji je održan 10. siječnja 2012. u Gimnaziji M.A.Reljkovića u Vinkovcima...

12. 1. 2012.

Zimski seminar za geografe

U organizaciji Hrvatskoga geografskog društva u Zagrebu  je 12. i 13. siječnja 2012. održan 58. Zimski seminar za geografe na kojem je sudjelovalo više od 500 učitelja i nastavnika geografije iz cijele Hrvatske. U...

14. 9. 2011.

Materijali sa stručnog skupa više savjetnice Sonje Burčar, rujan 2011.

Viša savjetnica za geografiju Sonja Burčar održala je 1. rujna 2011. godine u Slavonskom Brodu međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike geografije Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije. Objavljuje...

Obavijesti

Izdvajamo