Geografija

21. 1. 2015.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije u Osijeku, siječanj 2015.

Objavljujemo materijale s održanog stručnog skupa za pripravnike i njihove mentore, učitelje i nastavnike geografije, Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita koji je održan 5. siječnja 2015. u OŠ Ivana F...

21. 1. 2015.

61. zimski seminar za geografe

Već tradicionalan 61. po redu Zimski seminar za geografe održan je 8. i 9. siječnja 2015. u Zagrebu. Seminar su organizirali Hrvatsko geografsko društvo i Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiliš...

13. 10. 2014.

Materijali: Primjena ICT-a u nastavi geografije-edukativne igre i alati

Materijali sa stručnog skupa učitelja i nastavnika geografije Primjena ICT-a u nastavi geografije – edukativne igre i alati koji je održan 27. kolovoza 2014. u OŠ Dobriša Cesarić u Osijeku i 28. kolovoza u OŠ Vladimir ...

13. 10. 2014.

Materijali: Kompetencije učitelja i nastavnika za građanski odgoj i obrazovanje

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa učitelja i nastavnika geografije s temom  Kompetencije učitelja i nastavnika za građanski odgoj i obrazovanje koji je održan 1. srpnja 2013. u Elektrotehničkoj i prometnoj...

8. 9. 2014.

Materijali sa skupova Integriranje međupremetnih sadržaja Građanskoga odgoja i obrazovanja u nastavu geografije

Od 25. do 28. kolovoza 2014. održana su četiri jednodnevna međužupanijska stručna skupa za učitelje i nastavnike geografije u Varaždinu, Bjelovaru i Zagrebu (2). Tema je bila posvećena integriranju međupremetnih sadržaj...

29. 4. 2014.

Državni stručni skup učitelja i nastavnika biologije, geografije i kemije: Građanski odgoj i održivi razvoj

Od 14. do 16. travnja 2014. u Zadru je organiziran državni stručni skup učitelja i nastavnika biologije, geografije i kemije - Građanski odgoj i održivi razvoj čime je napravljen korak koji pridonosi interdisciplinarnom...

Obavijesti

Izdvajamo