Geografija

11. 7. 2016.

Materijali sa stručnog skupa Učenje i poučavanje geografije - primjeri dobre prakse

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike geografije Učenje i poučavanje geografije – primjeri dobre prakse koji su održani u Elektrotehničkoj i prometnoj školi u Osijeku 30. lipnja 2016., u G...

13. 4. 2016.

Materijali sa stručnog skupa Komunikacijske i metodičke kompetencije učitelja i nastavnika geografije, Osijek, ožujak 2016.

Objavljujemo materijale s održanog stručnog skupa za voditelje ŽSV-a učitelja i nastavnika geografije, mentore i savjetnike Komunikacijske i metodičke kompetencije učitelja i nastavnika geografije koji je održan u Elekt...

28. 3. 2016.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije u Zadru, ožujak 2016.

Objavljujemo materijale s održanog stručnog skupa pripravnika geografije održanoga u Zadru 21. ožujka 2016. Dokumenti Materijali (ZIP: 7.68 Mb) ...

11. 9. 2015.

Materijali sa skupova Primjena ICT-a u nastavi geografije – edukativne igre i alati

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike geografije, Primjena ICT-a u nastavi geografije – edukativne igre i alati koji je održan u OŠ Ivana Mažuranića u Vinkovcima, 2. rujna 2015. godine. ...

14. 7. 2015.

Materijali sa skupova Nastava geografije i prirodoslovna kompetencija

Objavljujemo materijale s održanih stručnih skupova za učitelje i nastavnike geografije Nastava geografije i prirodoslovna kompetencija koji su održani u Gimnaziji Požega u Požegi, 1. srpnja 2015., u Elektrotehničkoj i ...

24. 4. 2015.

Materijali sa stručnih skupova Strukturne i funkcionalne dimenzije građanskih kompetencija u nastavi geografije

Objavljujemo materijale sa međužupanijskih stručnih skupova Strukturne i funkcionalne dimenzije građanskih kompetencija u nastavi geografije, koji su se održali u Splitu 30.ožujka 2015., u Zadru 31.ožujka 2015.  i ...

Obavijesti

Izdvajamo