Povijest

30. 6. 2010.

Stručni skupovi Hrvatski nacionalni pokret u 20. stoljeću i povijesne interpretacije

Stručni skupovi za nastavnike povijesti Zadarske i Šibensko-kninske županije te nastavnike povijesti Splitsko-dalmatinske županije održani su 28. lipnja 2010. u Šibeniku i 29. lipnja u Splitu. Tema stručnih skupova b...

6. 1. 2010.

Stručni skup za učitelje i nastavnike pripravnike u nastavi povijesti

Stručni skup za učitelje i nastavnike pripravnike u nastavi povijesti Zadarske, Šibensko kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije održan je u Splitu 5. siječnja 2010. godine. U privitku donosim...

8. 1. 2009.

Stručni skup za učitelje povijesti Zadarske i Šibensko-kninske županije

Stručni skup za učitelje povijesti u osnovnim školama Zadarske i Šibensko-kninske županije održan je 7. siječnja 2009. godine u Zadru. Dokumenti Materijali (RAR: 1,5 mb) ...

13. 1. 2008.

Stručni skup Marginalne skupine u hrvatskom srednjovjekovlju

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Zadru je 10. i 11. siječnja 2008. održan stručni skup za voditelje Županijskih stručnih vijeća, mentore i savjetnike za nastavu povijesti u osnovnim i srednjim školama...

Obavijesti

Izdvajamo