Povijest

29. 6. 2015.

Materijali sa stručnog skupa "Hrvati u Habsburškoj Monarhiji"

Objavljujemo materijale s međužupanijskog stručnog skupa učitelja i nastavnika povijesti "Hrvati u Habsburškoj Monarhiji" održanog 19. lipnja 2015. u sveučilišnoj knjižnici u Splitu u organizaciji Agencije za odgoj i ob...

9. 4. 2015.

8. državni stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti na temu Domovinski rat – 20 godina oslobodilačke operacije „Oluja“

8. državni stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti,  na temu Domovinski rat – 20 godina oslobodilačke operacije „Oluja“, održan je u Vodicama od 30. ožujka do 1. travnja 2015. i na njemu je nazočilo više od...

15. 4. 2014.

Zadaća je i odgovornost učitelja istinito i objektivno poučavati o Domovinskom ratu

Državni stručni skup o Domovinskom ratu, stručno usavršavanje za učitelje i nastavnike povijesti, ove je godine bio posvećen akcijama, događanjima i hrabrim ljudima koji su sudjelovali u ratnim zbivanjima na području Ba...

17. 10. 2013.

Program Petog hrvatskog simpozija o nastavi povijesti

Peti hrvatski simpozij o nastavi povijesti "Nastava povijesti usmjerena prema kompetencijama i ishodima učenja: Hrvatska i Prvi svjetski rat" za učitelje i nastavnike povijesti održat će se od 13. do 15. studenoga 2013....

10. 9. 2013.

Materijali sa stručnih skupova Analiza i interpretacija pisanih i slikovnih izvora u nastavi povijesti

Objavljujemo materijali koji su korišteni na stručnim skupovima više savjetnice za povijest Lorande Miletić za učitelja i nastavnika povijesti Dubrovačko-neretvanske županije (26.kolovoza2013.) i Šibensko-kninske i Zada...

22. 8. 2013.

Radni materijali: Novi kurikulumi povijesti u srednjim strukovnim školama.

Objavljujemo radne materijale sa stručnog skupa Novi kurikulumi povijesti u srednjim strukovnim školama, koji je za nastavike povijesti u srednjim strukovnim školama održan 21. kolovoza u I. gimnaziji u Zagrebu. Dok...

Obavijesti

Izdvajamo