Kemija

27. 10. 2016.

Materijale s međužupanijskih stručnih skupova za učitelje i nastavnike kemije, Rijeka rujan 2016.

Objavljujemo Materijale s međužupanijskih stručnih skupova za učitelje i nastavnike kemijekoje je održala viša savjetnica za kemiju Borjanka Smojver u rujnu 2016. godine u Rijeci. Dokumenti Materijali (ZIP: 2.52 ...

3. 2. 2016.

Materijali sa stručnih skupova o pripremi ispitnih katologa na državnoj maturi iz kemije

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova učitelja i nastavnika kemije, koji su organizirani u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja, o strukturi i pripremi ispitnih kataloga na državnoj ma...

25. 1. 2016.

Materijali sa stručnog skupa Komunikacijske vještine i razvijanje kompetencija Učiti kako učiti u nastavi kemije, siječanj 2016.

Objavljujemo materijale sa stručnoga skupa održanog 13. siječnja 2016. godine u Zagrebu na PMF-u, pod nazivom Komunikacijske vještine i razvijanje kompetencija Učiti kako učiti u nastavi kemije. Dokumenti Materija...

6. 5. 2015.

Predavanja s 24.Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera

Predavanja s 24. Hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera, koji je održan od  21. -24. travnja 2015.u Zagrebu. Dokumenti Predavanja (DOC: 478 kb) ...

10. 4. 2015.

Materijali sa stručnog skupa Utjecaj akcijskog istraživanja na nastavnu praksu, Rijeka, ožujak 2015.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa više savjetnice za kemiju Borjanke Smojver, koji je za učitelje i nastavnike kemije održan 31. ožujka 2015. u Rijeci. Tema stručnog skupa bila je Utjecaj akcijskog istraživanje ...

7. 4. 2015.

Najava 24. hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inžinjera - sekcija E obrazovanje

Objavljujemo program održavanja stručnog skupa učitelja i nastavnika kemije koji će se u suradnji nastavne sekcije Hrvatskog kemijskog društva i Agencije za odgoj i obrazovanje održati na 24. hrvatskom skupu kemičara i ...

Obavijesti

Izdvajamo