Biologija/Priroda

31. 8. 2020.

Državni stručni skup: Utjecaj suvremene tehnologije na zdravlje

Državni stručni skup: Utjecaj suvremene tehnologije na zdravlje

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 27. i 28. kolovoza 2020. godine održan je prvi online državni stručni skup Održivoga razvoja za učitelje i nastavnike biologije, geografije i kemije.

3. 9. 2018.

Konceptualne mape u funkciji osuvremenjivanja nastave biologije i povećanja kvalitete vrednovanja

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje  28. i 29. kolovoza 2018. u OŠ Dore Pejačević u Našicama i OŠ „Mladost“ u Osijeku održana su dva međužupanijska stručna skupa učitelja i nastavnika biologije osnovnih i srednjih škola Slavonije s temom Konceptualne mape u funkciji osuvremenjivanja nastave biologije i povećanja kvalitete vrednovanja.

3. 2. 2016.

Materijali sa stručnih skupova o pripremi ispitnih katologa na državnoj maturi iz biologije

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova učitelja i nastavnika biologije, koji su organizirani u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja, o strukturi i pripremi ispitnih kataloga na državnoj...

31. 8. 2015.

Materijali sa stručnih skupova Suvremena nastava biologije – dio cjelovite kurikularne reforme

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike biologije: Suvremena nastava biologije - dio cjelovite kurikularne reforme. Dokumenti Materijali (ZIP: 11.34 kb) ...

9. 2. 2015.

Materijali sa stručnog skupa Strategije učenja kao ishodi poučavanja, Rijeka siječanj 2015.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa Strategije učenja kao ishodi poučavanja, koji je 9. siječnja 2015. održan u Rijeci za učitelje biologije i kemije. Dokumenti Materijali (ZIP: 6.77 Mb) ...

Obavijesti

Izdvajamo