Matematika

7. 1. 2018.

Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike matematike - Daroviti učenici i učenici s teškoćama

U Osijeku je dana 5. i 8. siječnja 2018. godine održan Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike matematike Daroviti učenici i učenici s teškoćama u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu. Skupu je nazočilo 233 ...

5. 1. 2018.

Nastava matematike bez pitanja – zašto ovo učimo?

Na međužupanijskom stručnom skupu za učitelje i nastavnike matematike održanom 4. siječnja 2018. u Športskoj gimnaziji u Zagrebu koji je organizirala viša savjetnica za matematiku Agencije za odgoj i obrazovanje Mirjana...

11. 12. 2017.

Modularno stručno usavršavanje „Matematika u vertikali osnovne škole“

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u dva ciklusa, školskoj 2016/2017. te 2017/2018. godini, održana su modularna stručna usavršavanja učitelja razredne nastave te učitelja matematike osnovnih škola pod naziv...

14. 11. 2017.

Modeliranje i matematika

U suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Matematičkog društva „Istra“ od 10. do 12. studenoga  2017. godine u Puli održan je 10. stručno-metodički skup, Metodika nastave matematike u osnovnoj i srednjoj š...

12. 7. 2017.

Vrednovanje u matematičkom obrazovanju

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje od 26. do 28. lipnja 2017. godine u Svetom Martinu na Muri održan je državni stručni skup za učitelje i nastavnike matematike. Na trodnevnom stručnom usavršavanju sudjelova...

11. 2. 2015.

Materijali s državnog skupa Matematika u kontekstu, Zadar siječanj 2015.

U Zadru je od 7. do 9. siječnja 2015. održan državni stručni skup Matematika u kontekstu za učitelje i nastavnike matematike. Objavljujemo materijale i prezetnacije sa skupa. Dokumenti Materijali  (ZIP: 109 ...

Obavijesti

Izdvajamo