Razredna nastava

13. 9. 2011.

Materijali sa stručnih skupova više savjetnice Šimice Mihaljević – Stilovi učenja i kreativnost u nastavi

Viša savjetnica za razrednu nastavu Šimica Mihaljević održala je tijekom lipnja, srpnja i kolovoza nekoliko stručnih skupova za učitelje razredne nastave Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavač...

12. 9. 2011.

Materijali sa stručnog skupa učitelja prvih razreda Primorsko-goranske županije

Stručni skup za učitelje prvih razreda Primorsko-goranske županije održan je 29. kolovoza 2011. godine u Rijeci. Objavljujemo materijale sa stručnog skupa. Dokumenti E. Nimac: Teškoće prilagodbe učenika pri polask...

24. 5. 2011.

Materijali sa stručnih skupova učitelja razredne nastave iz Ličko-senjske i Istarske županije, travanj 2011.

Stručni skupovi za učitelje razredne nastave iz Ličko-senjske i Istarske županije održani su 27. i 28. travnja 2011. u Senju i Pazinu. Objavljujemo materijale od profesorice Željke Butorac koja je održala predavanje Spe...

23. 1. 2011.

Modularno stručno usavršavanje učitelja razredne nastave – Grad Zagreb i Zagrebačka županija (zapad)

Modularno stručno usavršavanje učitelja razredne nastave prema ispitanim potrebama u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji (zapad) započet će u studenome 2010. godine nakon što završi e-prijavljivanje koje je počelo 18. ...

30. 11. 2010.

Materijali sa stručnih skupova razredne nastave održanih tijekom lipnja i srpnja 2010.

Dokumenti Materijali sa stručnih skupova razredne nastave održanih tijekom lipnja i srpnja 2010. (ZIP: 23,5 mb) ...

30. 11. 2010.

Materijali sa stručnih skupova više savjetnice Mirele Skelac održanih tijekom 2010.

Dokumenti Materijali sa stručnih skupova Mirele Skelac - 2010. (ZIP: 9,7 mb) ...

Obavijesti

Izdvajamo