Novosti u obrazovanju

22. 9. 2017.

Eurydice - izvješća o usporednoj analizi europskih sustava obrazovanja

Europska mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama Eurydice objavila je dva izvješća o usporednoj analizi europskih sustava obrazovanja. Preporučeni godišnji broj sati poučavanja u obveznom ...

12. 7. 2017.

Ključni podaci o poučavanju jezika u europskim školama – Key Data on Teaching Languages at School in Europe – Edition 2017

Koliko dugo učenici uče strane jezike tijekom svog obrazovanja? Koji se strani jezici najčešće uče u Europi? Putuju li učitelji stranih jezika u inozemstvo radi usavršavanja? Koliko učenika-useljenika kod kuće govori je...

28. 11. 2016.

Strukturni pokazatelji za praćenje obrazovanja i osposobljavanja u Europi

Novo izvješće Europske mreža za informiranje o sustavima obrazovanja i obrazovnim politikama Eurydice daje odgovore na ključna pitanja o stanju obrazovanja u Europi 2016. godine. Ukupno 40 sustava obrazovanja i osposobl...

21. 6. 2016.

Preporučeni broj nastavnih sati za predmete u obveznome obrazovanju u Europi u šk. god. 2015./2016.

Sve europske zemlje kao ključne nastavne predmete prepoznaju čitanje, pisanje, književnost, matematiku, prirodoslovlje i strane jezike. No, koliko vremena učenici uče te predmete u školi i koliko se to razlikuje u pojed...

12. 5. 2016.

Poduzetničko obrazovanje u školama Europe

Dugi niz godina razvoj i promicanje poduzetničkog obrazovanja jedan je od ključnih ciljeva institucija i država članica Europske unije. S obzirom na visoku stopu nezaposlenosti mladih, gospodarske krize i brze društvene...

12. 5. 2016.

Promicanje građanstva te zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije u obrazovanju

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualno područje i kulturu Europske unije objavila je dokument Promicanje građanstva te zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije u obrazovanju. Dokument dono...

Obavijesti

Izdvajamo