21. 8. 2019.

Natječaj za pet radnih mjesta u Agenciji za odgoj i obrazovanje

Na temelju članaka 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine 85/06), članaka 57., 58. i 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje te prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja sukladno točki III. stavku 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, 70/16, 50/17, 37/18, 71/18 i 91/18), ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje raspisuje natječaj za pet radnih mjesta: viši savjetnik/viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost, viši savjetnik/viša savjetnica za engleski jezik, viši savjetnik/viša savjetnica za informatiku i računalstvo, viši savjetnik/viša savjetnica za srpsku nacionalnu manjinu i tajnik/tajnica Agencije – voditelj/voditeljica Odjela pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova.

NATJEČAJ

  1. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu.
  2. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za engleski jezik u Odjelu za srednje školstvo – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu.
  3. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za informatiku i računalstvo u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu.
  4. za radno mjesto viši savjetnik/viša savjetnica za srpsku nacionalnu manjinu u Odjelu za predškolski odgoj i osnovno školstvo – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu.
  5. za radno mjesto tajnik/tajnica Agencije – voditelj/voditeljica Odjela pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme u Zagrebu.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Natječaj (DOC: 50 kb)

 

Obavijesti

Izdvajamo