15. 9. 2018.

Odjel za predškolski odgoj i osnovno školstvo

Voditeljica Odjela – viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Vladimira Brezak, prof.
Telefon: 01/2785 085
E-adresa: vladimira.brezak@azoo.hr

Stručni referent
Snježana Lončar
Telefon: 01/2785 070, telefaks: 01/2785 160
E-adresa: snjezana.loncar@azoo.hr

Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu

Voditeljica Odsjeka
mr. Đurđa Kulušić
Telefon: 01/2785 052
E-adresa: djurdja.kulusic@azoo.hr

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof.
Telefon: 01/2785 019
E-adresa: darija.drvis@azoo.hr

Viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
Telefon: 01/2785 054
E-adresa: andreja.silic@azoo.hr

Viša savjetnica za ravnatelje u predškolskim ustanovama
mr. sc. Inga Seme Stojnović
Telefon: 01/2785 126
E-adresa: inga.seme-stojnovic@azoo.hr

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Biljana Petljak Zekić, mag. prim. educ.
Telefon: 01/2785 024
E-adresa: biljana.petljak-zekic@azoo.hr

Viši savjetnik za razrednu nastavu
Igor Rukljač, mag. prim. educ.
Telefon: 01/2785 064
E-adresa: igor.rukljac@azoo.hr

Viša savjetnica za razrednu nastavu
mr. Šimica Mihaljević
Telefon: 01/2785 067
E-adresa: simica.mihaljevic@azoo.hr

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Sanja Jelovčić, prof.
Telefon: 01/2785 069
E-adresa: sanja.jelovcic@azoo.hr

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Jasmina Hamer, mag. prim. educ.
Telefon: 01/2785 068
E-adresa: jasmina.hamer@azoo.hr

Odsjek za predmetnu nastavu

Viša savjetnica za hrvatski jezik
dr. sc. Marijana Češi
Telefon: 01/2785 073
E-adresa: marijana.cesi@azoo.hr

Viša savjetnica za geografiju
Vesna Milić, dipl. geograf
Telefon: 01/2785 074
E-adresa: vesna.milic@azoo.hr

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku
Žarko Bošnjak, prof.
Telefon: 01/2785 060
E-adresa: zarko.bosnjak@azoo.hr

Viša savjetnica za vjeronauk
mr. sc. Gordana Barudžija
Telefon: 01/2785 171
E-adresa: gordana.barudzija@azoo.hr

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Senka Soldat, prof.
Telefon: 01/2785 021
E-adresa: senka.soldat@azoo.hr

Viša savjetnica za matematiku
Draženka Kovačević, prof.
Telefon: 01/ 2785 066
E-adresa: drazenka.kovacevic@azoo.hr

Viša savjetnica za geografiju
mr. sc. Ivana Kuhta Bogić
Telefon: 01/2785 055
E-adresa: ivana.kuhta-bogic@azoo.hr

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Mara Capar, mag. rehab. educ.
Telefon: 01/2785 120
E-adresa: mara.capar@azoo.hr

Viša savjetnica za prirodu i biologiju
Lydia Lugar, prof.
Telefon: 01/2785 020
E-adresa: lydia.lugar@azoo.hr

Viša savjetnica za stručne suradnike školske knjižničare  
Adela Granić, prof., dipl. bibliotekar
Telefon: 01/2785 089
E-adresa: adela.granic@azoo.hr

Viši savjetnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
dr. sc. Marjan Jerković  
Telefon: 01/2785 065
E-adresa: marjan.jerkovic@azoo.hr

Viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost
Daria Kurtić, prof. 
Telefon: 01/2785 051
E-adresa: daria.kurtic@azoo.hr

Viša savjetnica za srpsku nacionalnu manjinu
Natalija Koprenica, dipl. učitelj
Telefon: 01/2785 031
E-adresa: natalija.koprenica@azoo.hr

Viša savjetnica za informatiku i računarstvo
Nadica Kunštek, prof.
Telefon: 01/2785 075
E-adresa: nadica.kunstek@azoo.hr

 

Obavijesti

Izdvajamo