15. 9. 2018.

Odjel za opće poslove

Voditeljica Odjela
Tihana Šimunić, prof.
Telefon: 01/2785 058
E-adresa: tihana.simunic@azoo.hr

Stručna suradnica – poslovna tajnica
Nikolina Bralić, mag. phil.,
Telefon: 01/ 2785 090 telefaks: 01/2785 170
E-adresa: nikolina.bralic@azoo.hr

Odsjek zajedničkih poslova

Voditelj Odsjeka
Miroslav Mićanović, prof.
Telefon: 01/2785 093
E-adresa: miroslav.micanovic@azoo.hr

Viša savjetnica za natjecanje i smotre
Mica Mladineo-Desnica, prof.
Telefon: 01/2785 059
E-adresa: mica.mladineo-desnica@azoo.hr
E-adresa: natjecanjaismotre@azoo.hr

Savjetnica za stažiranje i stručne ispite
Matea Fabris, prof.
Telefon: 01/2785 071
E-adresa: matea.fabris@azoo.hr
E-adresa: strucniispiti@azoo.hr

Savjetnica za napredovanja u struci
mr. sc. Katarina Lukač Kranjec
Telefon: 01/2785 022
E-adresa: katarina.lukac-kranjec@azoo.hr
E-adresa: napredovanja@azoo.hr

Viši informatički referent
Franjo Hrvoje Hviždalek, bacc. oec.
Telefon: 01/2785 095
E-adresa: fhvizdalek@azoo.hr

Odsjek za međunarodnu suradnju i projekte EU

Voditelj Odsjeka
Boris Vampula, univ. spec. cin.
Telefon: 01/2785 101
E-adresa: boris.vampula@azoo.hr

Viša savjetnica za međunarodnu suradnju – prevoditeljica
Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol.
Telefon: 01/2785 118
E-adresa: renata.ozorlic-dominic@azoo.hr

Viša savjetnica za međunarodnu suradnju
mr. sc. Sanja McMurtry
Telefon: 01/2785 121
E-adresa: sanja.mcmurtry@azoo.hr

Viša savjetnica za nacionalne programe
Nevenka Lončarić-Jelačić, prof.
Telefon: 01/2785 106
E-adresa: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr

Viši savjetnik za nacionalne programe
mr. sc. Tomislav Ogrinšak
Telefon: 01/2785 008
E-adresa: tomislav.ogrinsak@azoo.hr

Obavijesti

Izdvajamo