15. 9. 2018.

Podružnica Split

Tolstojeva 32, 21 000 Split
Telefon: 021/340 999
Ttelefaks: 021/ 314 246

Predstojnik Podružnice Split – viši savjetnik za ravnatelje u osnovnim školama
Vlade Matas, prof.
Telefon: 021/ 340 980
E-adresa: vlade.matas@azoo.hr

Stručna suradnica – poslovna tajnica
Jasminka Eterović, dipl. oec.
Telefon: 021/340 999
E-adresa: jasminka.eterovic@azoo.hr

Viša savjetnica za učeničko poduzetništvo
Vesna Marović, dipl. oec.
Telefon: 021/340 981
E-adresa: vesna.marovic@azoo.hr

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Đurđica Kaurloto Martinić, prof.
Telefon: 021/340 989
E-adresa: durdica.kaurloto-martinic@azoo.hr

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Luči Lončar, dipl. defektolog
Telefon: 021/340 983
E-adresa: luci.loncar@azoo.hr

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, dipl. defektolog
Telefon: 021/340 996
E-adresa: toncica.kalilic@azoo.hr

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Jadranka Buvinić, dipl. učitelj
Telefon: 021/340 985
E-adresa: jadranka.buvinic@azoo.hr

Viši savjetnik za hrvatski jezik
dr. sc. Srećko Listeš
Telefon: 021/340 995
E-adresa: srecko.listes@azoo.hr

Viši savjetnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Margita Lukas, prof.
Telefon: 021/340 987
E-adresa: margita.lukas@azoo.hr

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Blaga Petreski, prof.
Telefon: 021/340 986
E-adresa: blaga.petreski@azoo.hr

Viša savjetnica za vjeronauk
Sabina Marunčić, prof.
Telefon: 021/340 997
E-adresa: sabina.maruncic@azoo.hr

Viša savjetnica za matematiku
Antonela Czwyk Marić, prof.
Telefon:021/340 970
E-adresa: antonela.czwykmaric@azoo.hr

Viša savjetnica za biologiju i kemiju
Majana Engelbreht, prof.
Telefon: 021/340 984
E-adresa: majana.engelbreht@azoo.hr

Viša savjetnica za stručne suradnike - knjižničare
Ana Saulačić, prof. i dipl. knjižničarka
telefon: 021/340 988
E-adresa: ana.saulacic@azoo.hr

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Majstrović, dipl. učitelj
Telefon: 021/340 994
E-adresa: mirela.majstrovic@azoo.hr

Vanjski suradnik za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost
dr. sc. Goran Sučić
E-adresa: goran.sucic@azoo.hr

Vanjska suradnica za francuski jezik
Slavenka Markota, prof.
E-adresa: slavenka.markota@azoo.hr

Vanjska suradnica za njemački jezik
Anka Marić, prof.
E-adresa: anka.maric@azoo.hr

Vanjska suradnica za engleski jezik
Sandra Botunac, prof.
E-adresa: sandra.botunac@azoo.hr

Vanjska suradnica za engleski jezik
Haidi Mimica Tudor, prof.
E-adresa: haidi.mimica-tudor@azoo.hr

Vanjska suradnica za engleski jezik
Snježana Omazić, prof.
E-adresa: snjezana.omazic@azoo.hr

Vanjska suradnica za umjetničke škole
Ivana Šutić, prof.
E-adresa: ivana.sutic@azoo.hr

Vanjski suradnik za informatiku i računalstvo i tehničku kulturu
Dragan Stanojević, prof.
E-adresa: dragan.stanojevic@azoo.hr

Vanjska suradnica za logiku, filozofiju i etiku   
mr. sc. Perislava Bešić-Smlatić
E-adresa: perislava.besic-smlatic@azoo.hr

Vanjska suradnica za fiziku
Damira Čupić, prof.
E-adresa: damira.cupic@azoo.hr

Vanjska suradnica za razrednu nastavu
mr. Vanja Buškulić
E-adresa: vanja.buskulic@azoo.hr

Ispostava Zadar

Agencija za odgoj i obrazovanje
Veslačka 12
23 000 Zadar
 

Viša savjetnica za povijest
Loranda Miletić, prof.
Telefon:
E-adresa: loranda.miletic@azoo.hr

Viša savjetnica za hrvatski jezik
mr. sc. Jasna Pandžić
Telefon:
E-adresa: jasna.pandzic@azoo.hr

Obavijesti

Izdvajamo