15. 9. 2018.

Podružnica Rijeka

Trpimirova 6, 51 000 Rijeka
Telefon: 051/320 381
Telefaks: 051/335 182

Predstojnik Podružnice Rijeka
Viši savjetnik za ravnatelje u srednjim školama i učeničkim domovima
dr. sc. Oleg Đaković
Telefon: 051/320 380
E-adresa: oleg.dakovic@azoo.hr

Stručna referentica
Marijana Krizmanić, dipl. oec.
Telefon: 051/320 381
E-adresa: marijana.krizmanic@azoo.hr

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Mirjana Kazija, prof.
Telefon: 051/320 386
E-adresa: mirjana.kazija@azoo.hr

Viši savjetnik za stručne suradnike defektologe
Robert Cimperman, prof.
Telefon: 051/320 382
E-adresa: robert.cimperman@azoo.hr

Viša savjetnica za razrednu nastavu
Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ.
Telefon: 051/352 073
E-adresa: ivana.jurjevic-jovanovic@azoo.hr

Viša savjetnica za hrvatski jezik
Linda Grubišić Belina, prof.
Telefon: 051/317 694
E-adresa: linda.grubisic-belina@azoo.hr

Viša savjetnica za biologiju i kemiju
Borjanka Smojver, dipl. ing.
Telefon: 051/317 696
E-adresa: borjanka.smojver@azoo.hr

Viša savjetnica za povijest
mr. sc. Marijana Marinović
Telefon: 051/320 383
E-adresa: marijana.marinovic@azoo.hr

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku
Eugen Ban, prof.
Telefon: 051/317 698
E-adresa: eugen.ban@azoo.hr

Viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost
Anita Gergorić, prof.
Telefon: 051/320 389
E-adresa: anita.gergoric@azoo.hr

Viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost
Zvjezdana Prohaska, prof.
Telefon: 051/317 693
E-adresa: zvjezdana.prohaska@azoo.hr

Viši savjetnik za vjeronauk
Tomislav Tomasić, prof.
Telefon: 051/352 070
E-adresa: tomislav.tomasic@azoo.hr

Viša savjetnica za nacionalne manjine (talijansku)
Patrizia Pitacco, dipl. defektolog
Telefon: 051/317 699
E-adresa: patrizia.pitacco@azoo.hr

Viši savjetnik za matematiku
Vesko Nikolaus, mag. educ. math. et phys.
Telefon: 051/320 387
E-adresa: vesko.nikolaus@azoo.hr

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag. rehab. educ.
Telefon: 051/317 692
E-adresa: jasna.sverko@azoo.hr

Viša savjetnica za fiziku
doc. dr. sc. Tatjana Ivošević
Telefon: 051/317 690
E-adresa: tatjana.ivosevic@azoo.hr

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Vilma Bednar, dipl. psiholog
Telefon: 051/317 691
E-adresa: vilma.bednar@azoo.hr

Savjetnica za engleski jezik
Jelena Zdrilić, prof.
Telefon: 051/320 384
E-adresa: jelena.zdrilic@azoo.hr

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu  
Gianfranca Šuran, prof.
Telefon: 052/813 538
E-adresa: gianfranca.suran@azoo.hr

Vanjska suradnica za razrednu nastavu
Vesna Orešković, dipl. učitelj
E-adresa: vesna.oreskovic@azoo.hr

Vanjska suradnica za razrednu nastavu
Roberta Rudela, mag. prim. educ.
E-adresa: roberta.rudela@azoo.hr

Vanjski suradnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Davor Juriša, prof.
E-adresa: davor.jurisa@azoo.hr

Ispostava Rovinj

Agencija za odgoj i obrazovanje
Obala Aldo Rismondo br. 2
52 210 Rovinj

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu  
Gianfranca Šuran, prof.
Telefon: 052/813 538
E-adresa: gianfranca.suran@azoo.hr

Obavijesti

Izdvajamo