8. 1. 2018.

Katehetska zimska škola

katehetska zimska skolaKatehetska zimska škola za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u osnovnim školama „Doprinos Katoličkoga vjeronauka razvoju samostalnosti i odgovornosti učenika“, održana je 8. i 9. siječnja 2018. godine u Zagrebu.

Organizator skupa je Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, a suorganizator Agencija za odgoj i obrazovanje. Sudionike su na početku stručnoga skupa pozdravili predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za katehizaciju i novu evangelizaciju Đakovačko-osječki nadbiskup mons. Đuro Hranić, izaslanik Zgrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića prof. dr. sc. Denis Barić te ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković Pečenković koja je u pozdravnom govoru istaknula da je razvijanje samostalnosti i odgovornosti djece i mladih proces u koji je potrebno uložiti puno vremena i truda s obzirom na promjene u društvu, izazove s kojima se učenici susreću na svakodnevnoj razini tijekom odrastanja i pohađanja škole te s obzirom na izazove s kojima se susreću njihovi roditelji. Navela je također da vjeroučitelji u školama, kao i svi učitelji i nastavnici, imaju veliku priliku za poticanje učenika na uočavanje onoga što je dobro, lijepo i istinito, na prepoznavanje onoga što je suprotno navedenim vrijednostima te izgrađivanje vlastitih stavova.

Sudionike je u rad Katehetske škole uveo predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin, potaknuvši sudionike na promišljanje o tome na kakvoj slobodi počiva današnji čovjek.

Prvoga dana je o slobodi volje kroz suvremeni interdisciplinarni pristup, a s naglaskom na istraživanjima u području neuroznanosti govorio dr. sc. Saša Horvat, dok je red. prof. dr. sc. Marinko Vidović govorio o odgovornoj slobodi na temelju spisa sv. Pavla. Drugoga dana je viši savjetnik Agencije za odgoj i obrazovanje Žarko Bošnjak govorio o odgovornosti i samostalnosti odgojno-obrazovnih radnika, a izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš o medijima i njihovoj ulozi u svakodnevnom životu, posebno u odgoju i obrazovanju.

Svi sudionici su prošli tri pedagoške radionice.

Vjeroučiteljice i vjeroučitelj Varaždinke biskupije: Silvija Čavlek, Aleksandra Lukavečki, Sanja Malbašić, Nataša Roginek, Vlatka Svinjarević, Nenad Škerbić, Ivana Mišćim i Gordana Šimunec, vodili su pedagošku radionicu „Projekt Trag dobrote – Dvadeset godine Varaždinske biskupije kao primjer razvijanja socijalnih kompetencija učenika“. Pedagošku radionicu „Scenariji poučavanja – izazovi učenju i poučavanju“ vodile su vjeroučiteljice Zagrebačke nadbiskupije: Mirjana Džambo Šporec, Jelena Mihalić, Tihana Opetuk Živković i Katarina Pučar, a radionicu „Objava sadržaja i suradnja putem digitalnog repozitorija obrazovnih materijala – Edutorija“ vodili su djelatnici CARNeta Renata Šimunko i Jurica Vratarić.

Ciljevi stručnoga skupa Katehetske zimske škole su bili: kritički promišljati o pojmovima slobode i odgovornosti, aktualizirati poziv na slobodu kod sv. Pavla, usporediti različite metode poučavanja koje potiču samostalnost i odgovornost učenika, povezati vlastitosti učenja i poučavanja Katoličkoga vjeronauka s mogućnostima koje pružaju scenariji poučavanja, procijeniti vlastitu digitalnu kompetentnost te povezati uključivanje učenika u projekt sa socijalnim učenjem i razvijanjem socijalnih kompetencija učenika.

Svoju procjenu ostvarenosti ciljeva, 350 sudionika će moći iznijeti u anketnom upitniku postavljenom na aplikaciji ettaedu.hr.

Obavijesti

Izdvajamo