15. 6. 2016.

Vrednovanje transverzalnih stavova, vještina i znanja

Stručno usavršavanje poučavatelja učitelja pod nazivom Modul B Vrednovanje transverzalnih stavova, vještina i znanja Programa Pestalozi Vijeća Europe održalo se u Mosti na Malti, 25. – 27. svibnja 2016. godine. Sudionici iz Hrvatske bili su Jasna Kraljić-Cmrk, nastavnica engleskog jezika u Gimnaziji „Fran Galović“ u Koprivnici te Ivan Miškulin, vjeroučitelj u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša - Zabok, a dr. sc. Višnja Rajić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu bila je jedna od voditeljica ovog modularnog usavršavanja. Ovaj model stručnog usavršavanja u okviru Programa Pestalozzi sastoji se od tri cjeline koje se provode tijekom 18 mjeseci, prvi pripremni dio je Modul A, potom slijedi samostalna izrada materijala za radionice s učenicima ili nastavnicima uz mentorstvo jednog od voditelja te pilotiranje materijala, a završni dio je Modul B u kojem sudionici prezentiraju, komentiraju i analiziraju izrađene materijale.

Modul B Vrednovanje transverzalnih stavova, vještina i znanja okupio je sudionike iz 22 države članice Vijeća Europe koji su u grupama radionički prezentirali svoje radove. Posebna pažnja se pridavala mogućnostima i načinima evaluacije samih materijala te načinima ocjenjivanja i procjenjivanja stečenih kompetencija. Jedan od ciljeva  ovog modularnog usavršavanja bio je  pronalaženje načina  što sustavnijeg i vidljivijeg vrednovanja uspješnosti i kvalitete tijeka programa (evaluation) te procjenjivanje (assessement) njegovih ishoda. Iskustvo sudjelovanja pokazalo je da razvoj transverzalnih stavova i vještina te usvajanje znanja ne pripada samo trećem razredu osnovne ili drugom razredu srednje škole, ne pripadaju samo etici, vjeronauku, nastavi stranog jezika ili matematici, već svim predmetima i godinama obrazovanja, što su kroz zajednički rad pokazali učenici jedne malteške osnovne škole.

Prikaz načina rada tijekom Modula B dostupan je na linku: https://www.youtube.com/watch?v=Vxq5YJkjxBE

Obavijesti

Izdvajamo