10. 9. 2018.

Zakoni

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

ZAKON O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

ZAKON O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU

ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

ZAKON O RADU

ZAKON O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

ZAKON O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

ZAKON O USTANOVAMA

OBITELJSKI ZAKON

ZAKON O PRAVOBRANITELJU ZA DJECU

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAKON O "NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ"

ZAKON O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

ZAKON O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

ZAKON O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ 

Obavijesti

Izdvajamo