24. 4. 2015.

Materijali sa stručnih skupova Strukturne i funkcionalne dimenzije građanskih kompetencija u nastavi geografije

Objavljujemo materijale sa međužupanijskih stručnih skupova Strukturne i funkcionalne dimenzije građanskih kompetencija u nastavi geografije, koji su se održali u Splitu 30.ožujka 2015., u Zadru 31.ožujka 2015.  i  u Rijeci 1. travnja 2015.

Obavijesti

Izdvajamo