31. 3. 2014.

U Osijeku predstavljen IPA projekt Agencije

ipa_osijek_mSastanku voditelja Županijskih stručnih vijeća održanom 27. ožujka 2014. u Elektrotehničkoj i prometnoj školi u Osijeku prisustvovalo je 100 voditelja nastavnih predmeta povijesti, geografije, matematike, engleskoga i njemačkoga jezika, vjeronauka, informatike i tehničke kulture i stručnih suradnika pedagoga. Predstavljen im je projekt „Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika”.

Nekoliko dana ranije održana su tri sastanka za voditelje županijskih vijeća razredne nastave, stručnih suradnika knjižničara i edukacijskih rehabilitatora te učitelja/nastavnika biologije i fizike čime je zaokruženo informiranje svih voditelja iz područja Podružnice Osijek Agencije za odgoji obrazovanje.

Skup je pozdravila predstojnica Podružnice Osijek Ivana Biljan i naglasila važnu ulogu voditelja u unapređivanju kvalitete stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika na čemu im je zahvalila. Istaknula je i značajan doprinos ovoga projekta u izgradnji kapaciteta Agencije za odgoj i obrazovanje za razvoj poboljšanog sustava stručnog usavršavanja. U svom obraćanju skupu ukratko je predstavila djelovanje radne skupine (komponenti 1. i 2.) kojih je bila članica, odnosno, prezentirala je rezultate upitnika koji je proveden u sklopu projekta, a rezultati su rabljeni u izradi nove Strategije. Članovi radne skupine komponente 1. odradili su analizu postojećeg sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika AZOO-a i postojećih potreba za stručnim usavršavanjem čime je stvoreno polazište za rad druge dvije komponente. Članovi radne skupine komponente 2. radili su na pripremi i izradi nove Strategije stručnog usavršavanja na temelju analize postojećeg sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Svoje obraćanje profesorica Biljan završila je s naglaskom na osobnoj odgovornosti odgojno-obrazovnih radnika za profesionalni razvoj te važnosti doprinosa svakoga pojedinca koji u svojoj radnoj sredini/školi stvara uvjete kulture škole kao učeće zajednice.

Viša savjetnica Marina Ništ prezentirala je programe e-učenja i naglasila da je odabir tema proizišao iz potreba za stručnim usavršavanjem,  interdisciplinarnosti, relevantnosti za što veći broj odgojno-obrazovnih radnika i ostvarivanjem ciljeva zacrtanih Strategijom. Savjetnica Ništ prezentirajući  programe e-učenja AZOO-a predstavila je članove radnih skupina koji su radili na temama Vrednovanje učeničkih postignuća, Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu, Strategije učenja i poučavanja, Izazovi mentorstva, Putem profesionalnog razvoja. Prezentirajući sadržaje i prednosti e-učenja viša savjetnica na upite je sudionika odgovorila kako ovaj oblik stručnog usavršavanja ne isključuje druge oblike, ali svakako doprinosi raznolikosti oblika, a time i kvaliteti stručnog usavršavanja. Primjenom e-učenja u stručnom usavršavaju odgojno-obrazovnih radnika potiče se i upotreba IKT-a u neposrednom odgojno-obrazovnom radu i vlastitom profesionalnom razvoju.

Tijekom prezentiranja programa sudionici su postavljali pitanja, a prema reakcijama sudionika na kraju, svakako se moglo uočiti da je i ovim projektom Agencija za odgoj i obrazovanje napravila još jedan iskorak prema potrebama suvremenoga stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika.

 

Obavijesti

Izdvajamo