20. 2. 2014.

Predavanja sa stručnog skupa ravnatelja srednjih škola u 1. godini mandata, Rijeka, veljača 2014.

Objavljujemo predavanja sa stručnog skupa za ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova u 1. godini 1. mandata, koji je održan u Rijeci 20. veljače 2014.

Dokumenti

Obavijesti

Izdvajamo