16. 12. 2013.

Najava natjecanja Koliko poznaješ Hrvatski sabor 2014.

Poštovani kolege ravnatelji osnovnih škola i učitelji povijesti,

sukladno ciljevima i planiranim odgojno-obrazovnim ishodima Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja Služba za građane Hrvatskoga sabora, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, organizira natjecanje učenika osnovnih škola Koliko poznaješ Hrvatski sabor.

Natjecanje u formi kviza odvijat će se putem interneta, uz informatičku podršku CARNet-a, a održat će se 28. ožujka 2014. u 13 sati.

Kviz pitanjima provjerit će se koliko učenici osnovnih škola poznaju Hrvatski sabor i njegovu ulogu u hrvatskoj povijesti; što znaju o ustroju i načinu rada te važnim odlukama i zakonima koje je Sabor kroz povijest donio; o pravima i odgovornostima saborskog zastupnika te o znamenitim pojedincima koji su dali poseban doprinos u njegovu radu.

U natjecanju sudjeluje tim od tri učenika – po jedan iz 6., 7. i 8. razreda. Svaki učenik ima zamjenika koji sudjeluje u natjecanju u slučaju spriječenosti člana tima.

Svaki učenik u tročlanom timu iz školskih informatičkih učionica istodobno rješava kviz u elektroničkom obliku.

Kviz se sastoji od 30 pitanja: 15 je pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora do 20. stoljeća. i u 20. stoljeću, a drugih je 15 pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora u 21. stoljeću. Pitanja proizlaze iz nastavnog Plana i programa povijesti za 6., 7. i 8. razred, a povezana su i s Kurikulumom građanskog odgoja i obrazovanja.

Za rješavanje kviza učenici će imati 25 minuta (+ 5 minuta za upute koje se pojavljuju na ekranu prije kviza).

Učenici natjecatelji imat će 30 sekundi vremena za odgovor na većinu pitanja. Točan odgovor u pravilu donosi jedan bod, osim za pitanja na koja se odgovara spajanjem pojmova ili imena sa slikovnim materijalom za koja će vremensko ograničenje biti 1 minuta. Složenija pitanja donosit će više bodova.

Rezultat tima zbroj je osvojenih bodova svakog člana tima.

Detaljnije informacije o broju pitanja i načinu bodovanja prijavljeni će dobiti nakon što ispune obrazac prijave, osam dana prije održavanja  natjecanja.

Pitanja kviza su: da - ne pitanja, pitanja višestrukog izbora, pitanja povezivanja pojmova i slikovnog materijala te pitanja povezivanja pojmova i objašnjenja.

U prilogu se nalazi objava natjecanja u kojoj se nalaze opis i sva objašnjenja i podaci o provođenju natjecanja i uputa za prijavu na natjecanje Koliko poznaješ Hrvatski sabor, kao i obrazac prijave. Molimo vas da pažljivo proučite objavu natjecanja i obrazac prijave.

Sukladno uvjetima iz objave natjecanja pozivamo vas da se vaše škole odnosno školski timovi vaših škola prijave na navedeno natjecanje.

Obavijesti

Izdvajamo