12. 4. 2013.

Odgojno-obrazovni radnici ocijenili stručno usavršavanje AZOO-a dobrim do vrlo dobrim

IPA_mČlanovima Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje predstavljen je 12. travnja  2013. u  Zagrebu nacrt nove Strategije stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje (2014–2020.)

Nacrt Strategije predstavili su Paul Roders, Sanja Urek i Divna Šipoviќ, voditelji projekta, naglasivši da osnovu nove Strategije stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje čine zaključci analize u kojoj je sudjelovalo više od 10 000 odgojno-obrazovnih radnika u Republici Hrvatskoj te iskustva inozemnih stručnjaka i djelatnika Agencije za odgoj i obrazovanje.

Strategija je izrađena u sklopu provedbe 1,2 milijuna eura vrijednoga projekta „Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika“, financiranog od strane Europske unije koja je započela u svibnju 2012. i trajat će do travnja 2014. godine.  Glavni nositelj projekta je Agencija za odgoj i obrazovanje, a provodi ga SPAN Consultants u suradnji s CIEP-om, WUS-om Austria i CINOP-om.

IPA1_mAnaliza provedena u okviru prve komponente projekta pokazala je da većina učitelja (više od 85%) sudjelovala bar jedanput godišnje na stručnim usavršavanjima Agencije za odgoj i obrazovanje.  Kvalitetu  stručnog usavršavanja ocijenili su dobrom do vrlo dobrom, pritom su  ravnatelji i voditelji ŽSV-a pokazali najveće zadovoljstvo ponuđenim programima, dok su u nešto manjoj mjeri zadovoljni učitelji i stručni suradnici.

- Sve skupine ispitanika prednost daju aktivnom sudjelovanju u skupovima stručnog usavršavanja u odnosu na skupove s plenarnim predavanjima. Zanimljivo je da viši savjetnici AZOO-a smatraju da su potrebe učitelja za poboljšanjem učiteljskih kompetencija veće nego što to smatraju sami učitelji – istaknuo je Paul Roeders.  Međutim, prema mišljenju odgojno-obrazovnih radnika još uvijek postoje područja koja nisu dovoljno zastupljena. Ovo se prije svega odnosi na interdisciplinarne teme, poput rada s učenicima s posebnim potrebama (s darovitim učenicima, i s učenicima s teškoćama), metode aktivnog učenja i poučavanja, primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi, ocjenjivanje u odgojno-obrazovnom procesu, mentorstvo u školama te kako učinkovito izraditi i provesti plan osobnoga profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika.

Dugoročna Strategija definira okvir aktivnosti za poboljšanje kvalitete, učinkovitosti i relevantnosti stručnog usavršavanja u ponudi AZOO-a koje pruža podršku profesionalnom razvoju odgojno-obrazovnih radnika s ciljem poboljšanja kvalitete učenja i poučavanja te time i ishoda učenja.

IPA3_m-Strategija nastoji pružiti dosljedan okvir za budući razvoj sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika temeljen na prioritetima i potrebama. Strategija uključuje strateške osnove, strateške ciljeve, polazišta za donošenje Strategije, pravce razvoja, područja razvoja stručnog usavršavanja, izazove i rizike, pokazatelje rezultata i vremensku ljestvicu, naglasila je Divna Šipoviќ.

Agencija za odgoj i obrazovanje će na temelju predstavljene strategije u sljedećih šest godina moći vrlo stručno i s vrlo jasnim smjernicama i zacrtanim pravcima graditi sustav stručnog usavršvanja, istaknuo je Vinko Filipović, ravnatelj AZOO-a, uvjeren da će program stručnog usavršavanja znati odgovoriti zadaćama obrazovne politike. Izrazio je zadovoljstvo što je osam tisuća učitelja, ravnatelja i odgajatelja vrlo dobrim ocijenilo dosadašnji program budući da rad mnogih državnih institucija "jedva prolazi" s dvojkom. Dodao je i da očekuje da se napiše dokument koji će biti izvediv i provediv.

IPA4_mValentina Mandarić, članica Upravnog vijeća AZOO-a, čestitala je članovima projektog tima i djelatnicima Agencije koji su sudjelovali u izradi strategije te izrazila podršku nastojanjima da se profesionalizira učiteljska i nastavnička profesija. Istaknula je, međutim, da su u nacrtu strategije zapostavljena socijalne kompetencije koje se odnose na vođenje sustava, odnosno škola i razreda. Također je naglasila potrebu promjena inicijalnog obrazovanja učitelja i nastavnika. Podršku Strategiji izrazile su i Mihaela Adamović, predsjednica Upravnog vijeća i Jasenka Đenović, članica Upravnog vijeća.

Dokumenti

Obavijesti

Izdvajamo