12. 11. 2012.

Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika

Agencija za odgoj i obrazovanje glavni je partner projekta koji se realizira u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) komponente IV – Razvoj ljudskih potencijala, pod nazivom „Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika”, koji financira Europska Unija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.200.000 €, a njegova provedba započela je u svibnju 2012. godine i trajat će 24 mjeseca.

Za kontinuirano unapređenje kvalitete odgoja i obrazovanja u školama ključno je stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika. Kvaliteta obrazovanja osigurava se visokim standardima inicijalnog obrazovanja, pripravničkog razdoblja i kontinuiranoga stručnog usavršavanja svih odgojno-obrazovnih radnika.

oprojektu01

Promjene u društvu i obrazovanju postavljaju nove zahtjeve pred učiteljsku profesiju, a uloga je Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) osigurati učinkovitu i djelotvornu podršku za uspješno suočavanje s novim izazovima. U učionici se više od učitelja ne očekuje samo uloga predavača već voditelja kroz proces učenja te razvijanje suradničkog i konstruktivnog pristupa učenju. Nove uloge zahtijevaju usavršavanje u nizu nastavnih pristupa i stilova uz mogućnosti koje nude nove tehnologije, ispunjavajući zahtjev za individualiziranim učenjem u učionici koja sadrži heterogenu grupu mladih ljudi iz različitih sredina i s različitim razinama sposobnosti.

Odgojno-obrazovni radnici odgovorni su za širenje granica stručnog znanja kroz refleksivnu praksu i sustavan angažman u kontinuiranom profesionalnom razvoju. Sustav stručnog usavršavanja treba im osigurati stjecanje kompetencija potrebnih za ove nove uloge.

oprojektu02

Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika na svim razinama općeg obrazovanja, od predškolskog odgoja do srednje škole, temeljna je djelatnost Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO). Strategijom stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (2009–2013) Agencija je zacrtala dugoročni razvoj djelatnosti stručnog usavršavanja, a spomenuta strategija polazište je za provođenje Projekta kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika.

Provođenjem spomenutog projekta želi se unaprijediti dosadašnja kvaliteta, učinkovitost i relevantnost sustava stručnog usavršavanja Agencije za odgoj i obrazovanje da bi bio što poticajniji za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika. Konačni cilj je unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog rada te razvoj učeničkih kompetencija jačanjem kapaciteta AZOO-a za razvoj i provedbu poboljšanog sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika.

Kroz Projekt kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika se planiraju razviti učinkoviti modeli stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika koji se temelje na definiranim potrebama, obrazovanju odraslih i načelima cjeloživotnog učenja. Također planirana je provedba/pilot programa i novih pristupa usavršavanju odgojno-obrazovnih radnika tijekom njihove karijere. Naposljetku, sve navedeno doprinijet će poboljšanju cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Projekt se sastoji od 3 komponente

Komponenta 1 – Analiza postojećeg sustava stručnog usavršavanja AZOO-a i potreba usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika – u okviru koje će se analizirati sadašnji sustav stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji AZOO-a, istražiti potrebe za usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika, voditelja županijskih stručnih vijeća te savjetnika AZOO-a. Na temelju navedenog izradit će se preporuke za poboljšanje strategije stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika.

Komponenta 2 – AZOO strategija stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika 2014–2020. – u okviru koje će se razviti strategija stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika 2014–2020., na temelju rezultata prve komponente, informacija o učinkovitima sustavima stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u drugim zemljama i europskim smjernicama. Ova strategija bit će doprinos dugoročnom razvoju stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u Hrvatskoj.

Komponenta 3 – Razvoj poboljšanog sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika – u okviru ove komponente razvit će se poboljšani sustav stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika temeljen na kvaliteti i usklađen s novom strategijom. Aktivnosti ove komponente uključuju jačanje kapaciteta radnika AZOO-a. Izradit će se pet novih programa za provedbu poboljšanog sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika.

Obavijesti

Izdvajamo