5. 4. 2019.

Popis promoviranih i rok za dostavu prijedloga

Prema članku 19. Pravilnika o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima (Narodne novine, 133/97 i 20/05) odnosno članku 21. Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine, 89/95, 148/99 i 20/05) odgojno-obrazovnim radnicima promoviranima 30. siječnja 2015. godine krajnji rok za podnošenje prijedloga za ponovni izbor u isto zvanje odnosno napredovanje u više zvanje je 30. srpnja 2019. godine, a odgojno-obrazovnim radnicima promoviranima 13. veljače 2015. godine krajnji rok za podnošenje prijedloga za ponovni izbor u isto zvanje odnosno napredovanje u više zvanje je 13. kolovoza 2019. godine.

Nastavnici struke nisu obuhvaćeni ovim popisom jer se temeljem Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, 24/10) njihovi prijedlozi zaprimaju i rješavaju u navedenoj Agenciji.

Napominjemo da je popis izrađen na temelju arhivskih podataka koji ne moraju biti u potpunosti točni.

Za sve upite možete se obratiti na  napredovanja@azoo.hr

 

Obavijesti

Izdvajamo