10. 9. 2011.

Materijali sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike engleskog jezika Splitsko-dalmatinske županije

Viša savjetnica za engleski i njemački jezik Ivana Lekić održala je potkraj kolovoza i početkom rujna nekoliko stručnih skupova za učitelje i nastavnike engleskog i njemačkog jezika Splitsko-dalmatinske županije. Objavljujemo predavanja i korisne materijale sa stručnih skupova.

Obavijesti

Izdvajamo