9. 10. 2010.

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i za demokratsko građanstvo sustavno je uveden u hrvatski odgojnoobrazovni sustav 1999. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske, koja se odnosi na primjenu Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

U njemu su ujedinjena dosadašnja iskustva stečena provođenjem takvoga odgoja i obrazovanja u našem sustavu i iskustva drugih zemalja.

Program obuhvaća:

 • odgoj za ljudska prava
 • odgoj za demokratsko građanstvo 
 • identitetni i interkulturalni odgoj i obrazovanje 
 • odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba 
 • odgoj za održivi razvoj 
 • odgoj za sprečavanje predrasuda i diskriminacije 
 • istraživanje humanitarnog prava i sl.

Program se može ostvarivati na nekoliko načina:

 • interdisciplinarno, kroz sve predmete koji sadrže programske teme koje su bliske temama ljudskih prava
 • kao izborni predmet 
 • kroz izvannastavne aktivnosti u vidu projekata građanskog odgoja 
 • kroz izvanškolske aktivnosti 
 • sustavno kroz cjelokupni školski plan i program.

Odgoj za ljudska prava i demokratski građanski odgoj je programski ujedinjen od I. do IV. razreda, u području razredne nastave. U predmetnoj nastavi od V. do VIII. razreda izrađena su dva posebna programa: program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i program građanskog odgoja.

Poželjno je da svi učitelji budu upućeni na program odgoja za ljudska prava i na program građanskoga odgoja kako bi učinkovitije koristili metodu integracije i korelacije srodnih odgojno-obrazovnih sadržaja.

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo omogućuje primjenu aktivnih metoda učenja i poučavanja: projektno učenje, suradničko učenje, učenje u paru, igranje uloga, simulacije, rješavanje problema, socijalno učenje korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija i dr.

 

Tekst je preuzet iz publikacije: HNOS – Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006); Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, str. 24

Obavijesti

Izdvajamo