9. 10. 2010.

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011.

Sadržaj

I. Uvodne napomene
Što su ljudska prava?
Povijesni razvoj ljudskih prava

II. Pravne osnove zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj
Ljudska prava u hrvatskom ustavnom uređenju
Implementacija međunarodnih standarda u nacionalno zakonodavstvo
Hrvatska i djelovanje Europskog suda za ljudska prava

III. Sustav zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj
Sustav tijela za zaštitu, praćenje i promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj
Tijela na regionalnoj i lokalnoj razini
Uloga organizacija civilnoga društva

IV. Analiza stanja u Republici Hrvatskoj i određivanje prioritetnih područja

 • suzbijanje rasne i druge diskriminacije
 • ravnopravnost spolova
 • nacionalne manjine
 • zatočene i nestale osobe u Republici Hrvatskoj
 • prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata
 • pravo na pravično suđenje
 • zaštita žrtava/svjedoka
 • sloboda medija
 • pravo na informaciju te opravdani izuzetci (privatnost, nacionalna sigurnost, itd.)
 • vjerska prava i slobode
 • pravo na rad
 • posebna zaštita obitelji
 • djeca i mladi
 • skrb o posebno osjetljivim skupinama građana - osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi, zaštita prava osoba s duševnim smetnjama i/ili intelektualnim teškoćama, ovisnika o opojnim drogama i osoba zaraženih HIV-om/AIDS-om, zaštita prava osoba kojima je oduzeta sloboda, prava tražitelja azila, azilanat i osoba pod supsidijarnom zaštitom, istospolne zajednice
 • pravo na zdrav život i okoliš
 • suzbijanje korupcije
 • suzbijanje trgovanja ljudima
 • sigurnost i ljudska prava
 • razminiravanje područja od zaostalih mina iz Domovinskog rata

V. Obrazovanje za ljudska prava i ljudska prava u obrazovnom sustavu

VI. Uloga ljudskih prava u procesu pridruživanja i pristupnim pregovorima
Republike Hrvatske s Europskom Unijom

VII. Provedba i evaluacija Nacionalnog programa

Obavijesti

Izdvajamo