Nacionalni programi

21. 12. 2010.

Popis nacionalnih programa, strategija i akcijskih planova s utvrđenim mjerama i rokovima provedbe

Objavljujemo popis nacionalnih programa, strategija i akcijskih planova s utvrđenim mjerama i rokovima provedbe koji je izrađen u Agenciji za odgoj i obrazovanje radi preglednosti i informiranja svih koji su u obvezi nj...

9. 10. 2010.

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i za demokratsko građanstvo sustavno je uveden u hrvatski odgojnoobrazovni sustav 1999. godine odlukom Vlade Republike Hrvatske, koja se odnosi na primjenu Nacionalnog programa od...

9. 10. 2010.

Nacionalni program za borbu protiv korupcije

Hrvatski sabor je, na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, na sjednici 21. ožujka 2002. godine donio Nacionalni program za borbu protiv korupcije s akcijskim planom za borbu protiv korupcije. Dokumenti ...

9. 10. 2010.

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011.

Sadržaj I. Uvodne napomene Što su ljudska prava? Povijesni razvoj ljudskih prava II. Pravne osnove zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj Ljudska prava u hrvatskom ustavnom uređenju Implementac...

Obavijesti

Izdvajamo