Upute i obavijesti

23. 1. 2019.

Dodatna obavijest o online prijavi na natjecanja i smotre

Sustav online prijava i dostave rezultata provedenoga školskog natjecanja/smotre uveden je ove godine kao pilot-projekt na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja te se provodi paralelno s dosadašnjim načinom dostave rezultata (Excel tablice).

Ako je školama, u kojima školskoj razini natjecanja/smotre pristupa velik broj učenika, online sustav prijave na natjecanje/smotru preveliko opterećenje zbog tehničkih i kadrovskih razloga, škola može rezultate provedenoga školskoga natjecanja dostaviti Agenciji za odgoj i obrazovanje u excel tablicama na adresu e-pošte natjecanjaismotre@azoo.hr u propisanim rokovima.

18. 1. 2019.

Važna obavijest o prijavi na natjecanja i smotre

Uz postojeće prijave učenika nakon održane školske razine natjecanja/ smotre putem excel tablica, Agencija za odgoj i obrazovanje od ove godine uvodi i online prijavu.

Na internetskoj stranici AZOO-a, u Katalogu natjecanja i smotri uz posebna pravila pojedinog natjecanja ili smotre objavljene su poveznice na kojima se nalaze obrasci putem kojih se Agenciji za odgoj i obrazovanje dostavljaju rezultati provedene školske razine natjecanja ili smotre. Obrazac je potrebno ispuniti za svakoga učenika koji je sudjelovao na školskoj razini natjecanja ili smotre i za svako područje/kategoriju u kojoj učenik sudjeluje.

Obavijesti

Izdvajamo