Novosti

23. 8. 2019.

Najava stručnih edukacija za „Školu za život“ u organizaciji Agencije i Ministarstva znanosti i obrazovanja

Viši savjetnici i vanjski suradnici Agencije za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a u sklopu pripreme za idući krug edukacija učitelja, nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika za frontalnu primjenu „Škole za život“, organiziraju edukativne skupove koji će se od 26. kolovoza do 6. rujna 2019. godine održavati  u školama diljem Hrvatske.

Svi stručni skupovi objavljeni su na EMA-i, aplikaciji za organizaciju edukacija, https://ema.e-skole.hr/ preko koje se odgojno-obrazovni radnici prijavljuju na navedene edukacije.

23. 8. 2019.

Edukacija savjetnika Agencije za „Školu za život“

Edukacija savjetnika Agencije za „Školu za život“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu priprema za idući krug edukacija učitelja, nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika za frontalnu primjenu „Škole za život“, koja od jeseni ulazi u 1311 škola u Hrvatskoj, organiziralo je na Sljemenu od 19. do 23. kolovoza 2019. godine stručno usavršavanje za mentorski tim i savjetnike Agencije. Na edukaciji sudjeluje deset viših savjetnica i savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje.

21. 8. 2019.

Natječaj za pet radnih mjesta u Agenciji za odgoj i obrazovanje

Na temelju članaka 12. i 19. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine 85/06), članaka 57., 58. i 60. Statuta Agencije za odgoj i obrazovanje te prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja sukladno točki III. stavku 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, 70/16, 50/17, 37/18, 71/18 i 91/18), ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje raspisuje natječaj za pet radnih mjesta: viši savjetnik/viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost, viši savjetnik/viša savjetnica za engleski jezik, viši savjetnik/viša savjetnica za informatiku i računalstvo, viši savjetnik/viša savjetnica za srpsku nacionalnu manjinu i tajnik/tajnica Agencije – voditelj/voditeljica Odjela pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova.

16. 7. 2019.

Na Visu održana 21. Ljetna škola SEMEP-a

Na Visu održana 21. Ljetna škola SEMEP-a

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i nacionalne koordinatorice SEMEP-a (South - Eastern Mediterranean Environmental Project) od 6. do 13. srpnja 2019., u Komiži na Visu održana je 21. Ljetna škola SEMEP- a– interdisciplinarnog projekta odgoja i  obrazovanja za održivi razvoj na području jugoistočne obale Sredozemnog mora. Na Ljetnoj školi sudjelovali su učenici i njihovi mentori iz srednjih i osnovnih škola iz različitih dijelova Hrvatske.

12. 7. 2019.

U Puli održan stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike koji izvode nastavu na hrvatskom jeziku diljem svijeta

U Puli održan stručni skup za odgojno-obrazovne djelatnike koji izvode nastavu na hrvatskom jeziku diljem svijeta

Odgajatelji, učitelji i nastavnici koji izvode nastavu na hrvatskome jeziku izvan Hrvatske okupili su se 4. srpnja u Puli na stručnom usavršavanju koje Agencija za odgoj i obrazovanje organizira već trinaestu godinu zaredom. Skup je započeo kulturno-umjetničkim programom koji su izvela djeca Dječjeg vrtića Mali svijet i učenici Osnovne škole Veruda iz Pule.

12. 7. 2019.

Šareni svijet glagoljice

Šareni svijet glagoljice

Od 1. do 7. srpnja 2019. 50 se učenika i njihovih mentora iz cijele Hrvatske okupilo u Roču na 27. sazivu Male glagoljske akademije. Svrha je ove učeničke smotre očuvanje kulturne baštine i bavljenje glagoljicom. Tema je ovogodišnjeg saziva bila Šareni svijet glagoljice. Učenici i njihovi mentori su mogli birati radionicu u kojoj će sudjelovati: literarno-scensku, povijesnu, likovno-keramičku, novinarsku te radionicu fresaka ili batika. Gosti predavači bili su akademik Josip Bratulić i profesor Frane Paro.

Obavijesti

Stručni ispiti

22. 8. 2019.Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama u Zagrebu viša savjetnica A. Silić - rujan 2019.

22. 8. 2019.Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama u Zagrebu viša savjetnica S. Jelovčić – rujan 2019.

22. 8. 2019.Stručni ispiti za pripravnike u predškolskim ustanovama u Osijeku – rujan 2019.

8. 7. 2019.Popis literature i teme za stručni ispit iz talijanskoga jezika

23. 5. 2019.Stručni ispiti za pripravnike tehničke kulture u Zagrebu, proljetni rok 2019.

21. 5. 2019.Stručni ispiti za pripravnike glazbenih i plesnih škola u Splitu, proljetni rok 2019.

21. 5. 2019.Stručni ispiti za pripravnike kemije u Splitu OŠ, proljetni rok 2019.

20. 5. 2019.Stručni ispiti za pripravnike psihologe u predškolskim ustanovama u Zagrebu više savjetnice V. Ivasović – svibanj 2019.

16. 5. 2019.Stručni ispiti za pripravnike logopede u predškolskim ustanovama u Zagrebu više savjetnice V. Brezak – svibanj 2019.

15. 5. 2019.Stručni ispiti za pripravnike psihologe u predškolskim ustanovama u Rijeci – svibanj 2019.

15. 5. 2019.Stručni ispiti za pripravnike psihologe osnovnih škola u Rijeci, proljetni rok 2019.

10. 5. 2019.Stručni ispiti za pripravnike psihologije OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2019.

Više stručnih ispita

Izdvajamo