Hrvati i manjine u Hrvatskoj: moderni identiteti

Četvrti hrvatski simpozij o nastavi povijesti

Logo AZOO
Agencija za odgoj i obrazovanje
Zagreb, 2014.

Predgovor

Marijana Marinović
Oblikovanje modernih identiteta kroz nastavu povijesti – možemo li se lišiti ideologije?

Ljiljana Dobrovšak
Povijest nacionalnih i vjerskih zajednica u hrvatskoj od 1868. do 1941. godine

Željko Bartulović
Pravni položaj manjinskih vjerskih skupina u hrvatskoj do 1918. godine

Mato Artuković
Prema korijenu hrvatsko-srpskog sukoba

Željko Holjevac
Mađaroni i mađarizacija u hrvatskoj između mita i zbilje u svjetlu hrvatsko-mađarskih odnosa u 19. stoljeću

Hrvoje Gračanin
Povijesni identiteti i politički realiteti: proslava tisućugodišnjice hrvatskog kraljevstva 1925. godine

Aleksandar Jakir
Nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću kao pojava i historiografski problem na primjeru Dalmacije

Tvrtko Božić
Hrvatsko-talijanski odnosi na otoku Krku u međuratnom razdoblju (1918–1941)

Zlatko Hasanbegović
Islam i Bošnjaci muslimani u Zagrebu 1878–1941. Pravni položaj vjere i oblikovanje zajednice

Mihovil Dabo
Austrijska pula između kozmopolitizma i suprotstavljenih nacionalnih pokreta

Helena Miljević Pavić
Višestruki identiteti hrvatskih pomoraca na zavjetnim slikama u svetištu Majke Božje Trsatske

Daniela Jugo-Superina
Od Kopra do Kastva: Učiteljska škola od 1873. do 1947. godine

Nera Malbaša Kovačić
Opatija i Volosko na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće – prikaz terenskog rada

Lidija Kosmos
Projektna nastava: njegovanje tradicije, istraživanje i prezentiranje zavičajne povijesti malog Lošinja – Ambroz Haračić

Bilješke o autorima

Program simpozija

Impresum

Nakladnik
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Za nakladnika
Vinko Filipović, prof.
© Agencija za odgoj i obrazovanje

Zbornik uredila
Marijana Marinović

Recenzenti
Dr. sc. Vlatka Dugački
Dr. sc. Filip Škiljan

Lektorica
Jadranka Brnčić

Oblikovanje i produkcija
KaramanDesign

ISBN 978-953-7290-38-2

CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 868246