Show Archive

Mirela Barbaroša-Šikić

  
 
Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
25. 04. 2018.
17.00 h - 19.00 h
Pisci na mreži Mirela Barbaroša-Šikić Hrvatski jezik
23. 05. 2018.
17.00 h
Pisci na mreži Mirela Barbaroša-Šikić Hrvatski jezik
24. 05. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kurikulumski pristup planiranju i programiranju nastave hrvatskoga jezika Mirela Barbaroša-Šikić Hrvatski jezik
20. 06. 2018.
10.00 h - 17.00 h
Čitalačka kompetencija u kontekstu kurikulumske organizacije i vođenja nastave hrvatskoga jezika Mirela Barbaroša-Šikić Hrvatski jezik
21. 06. 2018.
09.00 h
Poticaj i razvoj jezično-kulturnoga identiteta komunikacijom/ostvarivanje kurikulumskih ciljeva Mirela Barbaroša-Šikić Hrvatski jezik
28. 06. 2018.
09.00 h - 15.30 h
Završna konferencija Erasmus+ projekta Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje Mirela Barbaroša-Šikić Interdisciplinarno
03. 07. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Uloga profesionalne etike u odgojno-obrazovnom radu, modul B Mirela Barbaroša-Šikić Hrvatski jezik
22. 08. 2018.
10.00 h
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita, II. dio Mirela Barbaroša-Šikić Hrvatski jezik
24. 08. 2018.
10.00 h
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita, II. dio Mirela Barbaroša-Šikić Hrvatski jezik
28. 08. 2018.
10.00 h
Kritičko mišljenje – kurikularni odgojno-obrazovni cilj poučavanja i učenja predmeta Hrvatski jezik Mirela Barbaroša-Šikić Hrvatski jezik
29. 08. 2018.
10.00 h
Kritičko mišljenje – kurikularni odgojno-obrazovni cilj poučavanja i učenja predmeta Hrvatski jezik Mirela Barbaroša-Šikić Hrvatski jezik
29. 08. 2018.
17.00 h
Pisci na mreži Mirela Barbaroša-Šikić Hrvatski jezik

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja