Show Archive

Viktorija Vranešić

  
 
Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
26. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
E-učenje i IT sigurnost - virtualna učionica u Loomenu Viktorija Vranešić Informatika /Računalstvo
27. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Priprema voditelja ŽSV-a za eksperimentalnu provedbu kurikuluma Tehničke kulture Viktorija Vranešić Tehnička kultura
28. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Uvođenje Informatike kao obaveznog predmeta u 5. i 6. razredu osnovne škole – za voditelje ŽSV-a Viktorija Vranešić Informatika /Računalstvo
29. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
E-učenje i IT sigurnost - virtualna učionica u Loomenu Viktorija Vranešić Informatika /Računalstvo
02. 07. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kurikulum Tehničke kulture - razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje Viktorija Vranešić Tehnička kultura
03. 07. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Kurikulum Tehničke kulture - razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje Viktorija Vranešić Tehnička kultura
27. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Novi kurikulum Informatike - razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje Viktorija Vranešić Informatika /Računalstvo
28. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Novi kurikulum Informatike - razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje Viktorija Vranešić Informatika /Računalstvo

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja