Show Archive

Informatika /Računalstvo

  
 
Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
26. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
E-učenje i IT sigurnost - virtualna učionica u Loomenu Viktorija Vranešić Informatika /Računalstvo
27. 06. 2018.
10.00 h
Razvoj GUI aplikacija u Javi Saida Deljac Informatika /Računalstvo
28. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Uvođenje Informatike kao obaveznog predmeta u 5. i 6. razredu osnovne škole – za voditelje ŽSV-a Viktorija Vranešić Informatika /Računalstvo
28. 06. 2018.
10.00 h
Zabavno i poučno programiranje kroz Arduino platformu Saida Deljac Informatika /Računalstvo
29. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
E-učenje i IT sigurnost - virtualna učionica u Loomenu Viktorija Vranešić Informatika /Računalstvo
02. 07. 2018.
10.00 h - 14.00 h
E-učenje i IT sigurnost Dragan Stanojević Informatika /Računalstvo
02. 07. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Zabavno i poučno programiranje kroz Arduino platformu Eugen Ban Informatika /Računalstvo
02. 07. 2018.
10.00 h
Internet marketing - Google Adwords i Google Analytics Saida Deljac Informatika /Računalstvo
03. 07. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita iz Informatike Eugen Ban Informatika /Računalstvo
03. 07. 2018.
10.00 h
Metodika nastave informatike s naglaskom na primjenu tehnologije i nove metode učenja i poučavanja Saida Deljac Informatika /Računalstvo
04. 07. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Programiranje na Android platformi Eugen Ban Informatika /Računalstvo
24. 08. 2018.
10.00 h - 14.00 h
Programiranje Python Dragan Stanojević Informatika /Računalstvo
27. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Novi kurikulum Informatike - razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje Viktorija Vranešić Informatika /Računalstvo
28. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Novi kurikulum Informatike - razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje Viktorija Vranešić Informatika /Računalstvo
28. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Programski jezik JAVA – Database Foundations, e-tečaj, završna radionica Eugen Ban Informatika /Računalstvo
29. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Programski jezik JAVA – Programming, e-tečaj, završna radionica Eugen Ban Informatika /Računalstvo
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Stručno usavršavanje učitelja i nastavnika Informatike/računarstva: jačanje učiteljskih kompetencija Eugen Ban Informatika /Računalstvo

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja