Show Archive

Programi e-učenja AZOO-a

  
 
Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
07. 05. 2018. - 29. 06. 2018.
Tumačenje biblijskih tekstova i Katolički vjeronauk Gordana Barudžija, Dalibor Adžić Programi e-učenja AZOO-a
25. 05. 2018. - 25. 06. 2018.
Program e-učenja „Putem profesionalnog razvoja“ Gordana Barudžija, Sanja McMurtry, Boris Vampula Programi e-učenja AZOO-a
04. 06. 2018. - 08. 07. 2018.
Program e-učenja „Izazovi mentorstva“ Martina Šturm Programi e-učenja AZOO-a
05. 06. 2018. - 29. 06. 2018.
Program e-učenja „Individualizacija u odgojno-obrazovnom procesu“ Šimica Mihaljević Programi e-učenja AZOO-a
28. 06. 2018. - 30. 07. 2018.
Program e-učenja „Putem profesionalnog razvoja“ Gordana Barudžija, Sanja McMurtry, Boris Vampula Programi e-učenja AZOO-a

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja