Show Archive

Programi e-učenja AZOO-a

  
 
Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
02. 03. 2018. - 15. 04. 2018.
Program e-učenja „Strategije učenja i poučavanja“ Marina Ništ Programi e-učenja AZOO-a
02. 03. 2018. - 15. 04. 2018.
Program e-učenja „Strategije učenja i poučavanja“ Vesna Milić Programi e-učenja AZOO-a
10. 03. 2018. - 10. 04. 2018.
Program e-učenja „Putem profesionalnog razvoja“ Sanja McMurtry Programi e-učenja AZOO-a
12. 03. 2018. - 29. 04. 2018.
Tumačenje biblijskih tekstova i Katolički vjeronauk Gordana Barudžija, Dalibor Adžić Programi e-učenja AZOO-a
03. 04. 2018. - 18. 04. 2018.
Program e-učenja „Vrednovanje učeničkih postignuća – osnovni koncepti“ Ivana Jurjević Jovanović Programi e-učenja AZOO-a
20. 04. 2018. - 20. 05. 2018.
Program e-učenja „Putem profesionalnog razvoja“ Boris Vampula Programi e-učenja AZOO-a

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja