Show Archive

Biologija

  
 
Vrijeme Skup Voditelj Područje/predmet
26. 06. 2018. - 29. 06. 2018.
Geologija u nastavi Geografije i Biologije u osnovnim i srednjim školama Lydia Lugar Biologija
27. 06. 2018.
09.00 h - 15.00 h
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita iz predmeta Biologija Majana Engelbreht Biologija
28. 06. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Socijalne vještine u funkciji razvijanja prirodoslovnoga područja školskog kurikuluma (ŽSV) Majana Engelbreht Biologija
28. 06. 2018.
10.00 h - 15.00 h
Učimo učiti biologiju Marina Ništ Biologija
02. 07. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Oblikovanje zadataka viših kognitivnih razina Lydia Lugar Biologija
04. 07. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Konceptualni pristup u nastavi biologije Lydia Lugar Biologija
06. 07. 2018.
10.00 h - 15.00 h
Istraživački projekt Lydia Lugar Biologija
28. 08. 2018.
09.30 h - 16.30 h
Konceptualne mape u funkciji osuvremenjivanja nastave biologije i povećanja kvalitete vrednovanja Marina Ništ Biologija
29. 08. 2018.
09.30 h - 16.30 h
Konceptualne mape u funkciji osuvremenjivanja nastave biologije i povećanja kvalitete vrednovanja Marina Ništ Biologija
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.30 h
Učenik opaža, istražuje i zaključuje Lydia Lugar Biologija
30. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Učenje i poučavanje učenika s posebnim potrebama u OŠ (relevantni Okviri u sklopu CKR) Borjanka Smojver Biologija
31. 08. 2018.
09.30 h
Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita pripravnika učitelja biologije Marijana Toljan Biologija
31. 08. 2018.
10.00 h - 16.00 h
Učenje i poučavanje učenika s posebnim potrebama u SŠ (relevantni Okviri u sklopu CKR) Borjanka Smojver Biologija

KaramanDesign

Na vrh stranice Copyright © Agencija za odgoj i obrazovanje. Prenošenje sadržaja dopušteno je uz navođenje izvora. Uvjeti korištenja